Denne siden informerer om enkle problemstillinger og gir svar på ofte stilte spørsmål.

Endringer i bedriften

  • Ved endringer av navn og adresser (også fakturaadresser), er det viktig at Kontrollrådet får skriftlig beskjed.
  • Ved oppkjøp og lignende hvor en ny bedrift overtar en eksisterende, må bedriften som skal avsluttes informere Kontrollrådet skriftlig. Tillatelser og sertifiseringer vil bli trukket tilbake. Den nye bedriften vil innlede et nytt kundeforhold til Kontrollrådet ved å søke.

Vi minner ellers om bedriftens plikt om å melde endringer ved bedriften iht. pkt. 8 i våre gjeldende Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten.

Problemer med nedlasting av dokumenter
Dersom det er problemer med å åpne enkelte dokumenter som er lagt ut på hjemmesiden, bør det kontrolleres om programmet Adobe Reader er oppdatert.

Vi minner om at de fleste dokumentene trenger Adobe Reader for å åpnes.

Klikk her for å laste ned «Adobe Reader»