Vi tilbyr våre tjenester til det offentlige og private næringsliv. Vårt kjerneområde er sertifisering av byggevarer med formål å dekke kravet til produktdokumentasjon som angitt i Teknisk Forskrift 10 kap. 3. Vi administrerer sertifiseringsordninger innen byggevareområdet og omkring 750 bedrifter er tilsluttet våre ulike ordninger.  Ved å følge denne lenken finner du en kort presentasjon av Kontrollrådet og vår virksomhet.

Kontrollrådet ble etablert i desember 1967 med formål å drive en lovhjemlet kontroll- og godkjenningsordning på betongområdet. Senere ble virksomheten utvidet med en rekke frivillige ordninger på produktområder tilknyttet betong. Ved å følge denne lenken finner du Kontrollrådets kvalitets- og hms-politikk.

Kontrollrådet er i dag etablert som en privat, næringsdrivende stiftelse med formål å være et ledende teknisk kontrollorgan innen sine virksomhetsområder. Formålet med virksomheten er således i stor grad knyttet opp mot kapittel 3 i Teknisk Forskrift 10. Det vil imidlertid fortsatt være en viktig oppgave for oss å dekke markedets behov for frivillige sertifiseringsordninger innen de områder vi arbeider. Ved å følge denne lenken finner du Kontrollrådets årsregnskaper

Kontrollrådet er akkreditert for sertifisering av produkter, kvalitetsstyringssystemer og miljøstyringssystemer og utpekt som teknisk kontrollorgan av Direktoratet for byggkvalitet innenfor de fleste av våre virksomhetsområder.

bilde_na

Vi driver i dag sertifiseringsordninger innen følgende områder:

Systemsertifisering

Kvalitetsstyringssystem NS-EN ISO 9001:2015

Miljøstyringssystem NS-EN ISO 14001:2015

Systemsertifiseringen tilbys i utgangspunktet kun innenfor produktområdene angitt nedenfor og tilsvarende NACE-kodene 08.1, 23.6, 23.9, 24 og 38.2.

Produktsertifisering

Klasse A – Fabrikkblandet betong

Klasse B – Betongprodukter til husbygging

Klasse C – Rør og kummer

Klasse D – Betongelementer

Klasse F – Lettbetong

Klasse G – Tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer

Klasse H – Laboratorier

Klasse K – Armeringsstål og stålkomponenter

Klasse L – Produkter av støpejern

Klasse M – Sement

Klasse N – Gate-, vei- og parkprodukter av betong

Klasse P – Tilslag

Klasse R – Mørtler

Klasse S – Asfalt og tilhørende bindemidler

Oversikt som viser for hvilke områder Kontrollrådet er utpekt som teknisk kontrollorgan og tilbyr akkreditert sertifisering

Oversikt som viser hvilke dokumenter som er gjeldende for de enkelte områder