20.06.2019

Demninger – betong og vann i skjønn forening

En demning, eller dam, er en barriere som stopper eller sakker ned gjennomstrømning av vann fra en elv eller et underjordisk vassdrag. Vanlige bruksområder fra en demning er drikkevann og vannkraft samt vanning av jordbruksområder. I tillegg til disse vanlige... View Article

19.06.2019

Betong og støpejern langs Akerselva

Akerselva ved Brekke Kraftstasjon. Foto: Bjoertvedt Fra Maridalsvannet til Bjørvika renner en elv som skiller Oslos øst- og vestkant. I århundrer har den blitt brukt av mennesker til alt fra drikkevann og industri, til lakseelv og friluftsområde. Elva kommer fra... View Article

06.06.2019

Historien om Y-blokka

Foto: Helge Høifødt    Regjeringens beslutning om å rive Y-blokka har bidratt til økt oppmerksomhet og interesse rundt bygget. Motstandere har arrangert folkeaksjoner og demonstrasjonstog mot rivingen. Men hva vet vi egentlig om Y-blokka? For mange ble ikke bygget satt... View Article

06.05.2019

Kontrollrådet tilbyr systemsertifiseringer

Kontrollrådet er et kontroll- og sertifiseringsorgan som tilbyr tjenester til det offentlige og private næringsliv. Vårt kjerneområde er sertifisering av byggevarer. I tillegg til sertifisering av produkter som betong, rør- og kumelementer, armering, tilslag, asfalt med mer, tilbyr vi også... View Article

22.03.2019

Revidert Publikasjon 21 fra Norsk Betongforening (NB21)

Publikasjonen 21 «Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag» fra Norsk Betongforening (NB21) forelå i revidert utgave i desember 2017. Den trådte i kraft fra utgivelsesdato og overgangsperioden ble satt frem til 31.12.2018. Kravene i publikasjonen skal nå følges av alle som... View Article

19.03.2019

6 ting du kanskje ikke visste om kumlokk

Kumlokk, gategods, gatas mynter eller -smykker – kjært barn har mange navn. Kumlokkets historie strekker seg helt tilbake til romertiden. Opprinnelig ble de laget med en praktisk funksjon, og skulle beskytte og dekke byens indre organer, blant annet kloakksystemet. I... View Article

13.03.2019

Ulike typer betong

Betong er svært utbredt som byggemateriale, både i fasader, fundamentering og bæresystem. I praksis består alle norske bygg av betong i større eller mindre grad. Betong kan fremstilles av en rekke ulike resepter som tilpasses krav til styrke, bestandighet, anvendelsesområde,... View Article

22.02.2019

Portlandsementens historie

Ser du en konstruksjon laget av betong i dag, er sannsynligheten stor for at det er portlandsement som er brukt. Portlandsement er den mest brukte sementtypen i verden, og dens historie strekker seg tilbake til 1824, da den ble patentert... View Article