20.06.2017

Oppdatert utgave av NS-EN 206

Den 01.05.2017 ble det utgitt en ny oppdatert utgave av standard for betong NS-EN 206. NS-EN 206 gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende produkter for bygg- og anleggskonstruksjoner. Det nasjonale tillegget angir egne nasjonale bestemmelser som... View Article

10.02.2017

Ny hjemmeside

Kontrollrådet har i lengre tid arbeidet med å flytte hjemmesiden vår til en ny plattform. Nå er endelig siden lansert og hjemmesiden foreligger i en ny og bedre utgave. Vi håper vi kan videreutvikle siden i tråd med våre behov og... View Article

20.04.2016

REVIDERTE ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Kontrollrådet har nå foretatt en revisjon av sine «Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten». Endringene er også denne gang i hovedsak foretatt med grunnlag i en oppdatering i forhold til de kravdokumenter Kontrollrådet må forholde seg til. De administrative bestemmelsene er grunnlaget... View Article

10.01.2016

KRAVELEMENTER FOR SERTIFISERTE BETONGPRODUSENTER

Kontrollrådet informerte tidligere om forholdene rundt sveising av stål- og armeringskomponenter i rundskriv 1/15 . Basert på at det foreligger ytterligere informasjon, har Kontrollrådet sendt ut et rundskriv til sertifiserte produsenter av betongelementer hvor det presiseres hvilke krav som gjelder. Rundskriv... View Article

06.01.2016

Årsavgifter og timepriser 2016

Kontrollrådets styre har besluttet å ikke øke prisene for 2016. Årsavgifter og timepriser vil således være de samme i 2016 som i 2015. Med bakgrunn i de økonomiske utsiktene for 2016 besluttet Kontrollrådets styret å ikke legge på prisene fra... View Article

14.01.2015

INFORMASJON TIL SERTIFISERTE BETONGELEMENTPRODUSENTER

Det har gjennom det siste året kommet en del nye kravelementer som betongelementprodusentene må forholde seg til. Basert på dette har Kontrollrådet nå laget et informasjonsskriv i form av et rundskriv til alle sertifiserte betongelementprodusenter om disse endringene. Rundskrivet som... View Article