01.03.2018

Nye standarder for produksjon av mørtler

Standardene NS-EN 998-1 og NS-EN 998-2 fra 2016 er høsten 2017 blitt harmoniserte ved at de er publisert i Official Journal of the European Union (OJEU). Tidligere utgaver av standardene fra 2010 er trukket tilbake med en overgangstid frem til... View Article

21.02.2018

Ti ting du ikke visste om betong

  «Det finnes et pulver – Genus pulveris – som av natur lager fantastiske ting. Når det blandes med kalk og stein, og tilsettes vann, vil det herde og bli solid. Det gir ikke bare vanlige bygninger stor styrke, men... View Article

09.02.2018

Jan Karlsen: Daglig leder i 25 år

Når Kontrollrådet i 2018 fyller 50 år, vil vi ferie jubileumsåret med å se tilbake på tiden som er gått, og tiden som kommer. Her får du lese intervju med Kontrollrådets daglig leder, Jan Karlsen. En mann med mange roller... View Article

23.01.2018

Betong og kontroll i 50 år

Kontrollrådet for betongprodukter og fabrikkblandet betong ble konstituert 17. desember 1967 og startet sin virksomhet 1. januar 1968. Grunnlaget for Kontrollrådets virksomhet ble hjemlet i en egen forskrift utgitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet. Av denne forskriften fremgikk det at alle... View Article

13.09.2017

Informasjon om systemsertifisering

Kontrollrådet har i en årrekke tilbydd sertifisering av ledelsessystemer for kvalitet iht. standarden NS-EN ISO 9001 og ledelsessystemer for miljø iht. standarden NS-EN ISO 14001. Standardene bygger på best praksis og ved å sertifisere organisasjonen iht. disse kan man dokumentere... View Article

20.06.2017

Oppdatert utgave av NS-EN 206

Den 01.05.2017 ble det utgitt en ny oppdatert utgave av standard for betong NS-EN 206. NS-EN 206 gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende produkter for bygg- og anleggskonstruksjoner. Det nasjonale tillegget angir egne nasjonale bestemmelser som... View Article

10.02.2017

Ny hjemmeside

Kontrollrådet har i lengre tid arbeidet med å flytte hjemmesiden vår til en ny plattform. Nå er endelig siden lansert og hjemmesiden foreligger i en ny og bedre utgave. Vi håper vi kan videreutvikle siden i tråd med våre behov og... View Article

20.04.2016

REVIDERTE ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Kontrollrådet har nå foretatt en revisjon av sine «Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten». Endringene er også denne gang i hovedsak foretatt med grunnlag i en oppdatering i forhold til de kravdokumenter Kontrollrådet må forholde seg til. De administrative bestemmelsene er grunnlaget... View Article