10.01.2016

KRAVELEMENTER FOR SERTIFISERTE BETONGPRODUSENTER

Kontrollrådet informerte tidligere om forholdene rundt sveising av stål- og armeringskomponenter i rundskriv 1/15 . Basert på at det foreligger ytterligere informasjon, har Kontrollrådet sendt ut et rundskriv til sertifiserte produsenter av betongelementer hvor det presiseres hvilke krav som gjelder. Rundskriv... View Article

06.01.2016

Årsavgifter og timepriser 2016

Kontrollrådets styre har besluttet å ikke øke prisene for 2016. Årsavgifter og timepriser vil således være de samme i 2016 som i 2015. Med bakgrunn i de økonomiske utsiktene for 2016 besluttet Kontrollrådets styret å ikke legge på prisene fra... View Article

14.01.2015

INFORMASJON TIL SERTIFISERTE BETONGELEMENTPRODUSENTER

Det har gjennom det siste året kommet en del nye kravelementer som betongelementprodusentene må forholde seg til. Basert på dette har Kontrollrådet nå laget et informasjonsskriv i form av et rundskriv til alle sertifiserte betongelementprodusenter om disse endringene. Rundskrivet som... View Article