Alabast: materiale for utsmykning og dekorasjon

Gips er et allsidig materiale, som har blitt benyttet til en rekke ulike formål gjennom menneskets historie. Selv i dag bruker vi gips i flere forskjellige felt. Man skiller ofte mellom tre ulike varianter av gips:

  • silkespat
  • selenitt
  • alabast

Alabast har historisk blitt benyttet til utforming av dekorasjoner og utsmykninger, både integrert i konstruksjoner og bygninger, eller som egne kunstverk i form av statuer eller lignende. Det er mykheten i alabast som gjør den spesielt velegnet for utskjæring og utforming.

Ulike former for gips til forskjellige formål

Gips i dens mange varianter kan benyttes til ulike formål. Alabast har blitt brukt mye i utsmykning og dekorasjon. Gips generelt er kanskje mest kjent som et viktig verktøy innen helse- og tannhelsesektoren, der det benyttes for å lage beskyttelse og avstivning for brukne bein og avtrykk av bitt. Gips brukes også som tilsetning til jordsmonn i landbruk for å øke mengden kalsium i jorden.

Her kan du lese mer om gips.

Alabasters anvendelighet

Alabaster kan bearbeides slik at materialet ligner marmor, og får dermed et vakkert uttrykk i dekorasjon og utsmykning. Prosessen for å få dette til er svært omfangsrik, og krever spissfindighet i utførelse. Alabasteren blir lagt i vannbad og oppvarmet sakte helt til vannet nesten er ved kokepunktet. Kokingen av alabaster krever detaljstyring av temperatur, og om man gjør feil blir alabasten matt og får feil utseende.

På grunn av alabaster sin porøse tetthet og sammensetning er det også mulig farge materialet i alle mulige farger. Ved å legge alabaster i vannbad med pigmenter og utsette det for varme, trekker den til seg fargen, og kan dermed få en rekke ulike uttrykk.

Alabast: historisk materiale

Etymologisk stammer ordet alabast fra det latinske ordet «alabaster», som igjen stammer fra det greske ordet «alabastros», brukt for å beskrive en vase av alabaster. Ordets opprinnelse kan muligens stamme fra navnet til den egyptiske kattegudinnen Bast

Man kan skille mellom to ulike typer alabast, nemlig den varianten som refereres til av geologer, og den typen som arkeologer og industri benytter. Geologer bruker definisjonen av alabaster kun om den varianten som kommer fra mineralet gips. Arkeologer og industri bruker ordet alabaster om varianter av både gips og kalsitt, også kalt kalkspat.

Alabast har blitt benyttet helt siden oldtiden til å skjære ut ulike former for utsmykninger. De forskjellige variantene av alabaster har hatt ulike forekomster i verden. I oldtidens Egypt og hellas var alabaster av typen kalsitt eller kalkspat spesielt mye brukt. Den mykere varianten av alabaster fra mineralet gips ble spesielt mye brukt i Europa i middelalderen, og brukes ennå den dag i dag.

Kontrollrådet sertifiserer byggevarer – les mer om interessante materialer i våre artikler