Dette er mørtel og slik kan det brukes

Mørtel er et materiale sammensatt av bindemidler, tilslagsmaterialer og en form for væske, og brukes mye i murverk eller som festemiddel. Som materiale er mørtel lett å jobbe med, da det er svært formbart i fersk og nylig blandet tilstand. Samtidig herder og stivner det helt over tid, og blir da meget bestandig. En god mørtel kan holde i godt over 1000 år.

Fremstilling av mørtel

Mørtel kan fremstilles av en rekke ulike materialer, og ulike sammensetninger vil kunne gi mørtelen ulike egenskaper. De mest brukte bindemidlene i mørtel er sement, mursement og kalsiumhydroksid, bedre kjent som kalk. Dette gir henholdsvis sementmørtel eller kalkmørtel. Tilslagsmaterialet i mørtel vil som regel være sand eller stein, mens den vanligste væsken å bruke er vann.

Mørtel er et tradisjonsrikt materiale, og før 1800-tallet var det i hovedsak kalkmørtel som ble benyttet. På 1800-tallet ble det mer vanlig å benytte portlandsement som bindemiddel, men gjerne i kombinasjon med kalk. I dag er det stort sett sementmørtel som menes når vi snakker om mørtel.

Les også mer om portlandsementens historie her. 

Mange bruksområder innen bygging, rehabilitering og oppussing

Mørtel brukes til en rekke ting innenfor bygging, rehabilitering og oppussing. Materialet kan blant annet benyttes til:

  • bindemiddel for muring
  • pussing og annet overflatearbeid
  • reparasjon av betong og mur
  • festemiddel eller fuging for fliser

Bruksområdene vil også variere ved ulike blandeforhold og -metoder. Dette gjør mørtel til et svært fleksibelt og anvendelig materiale.

Ulike typer mørtel

Etter Norsk Standard NS-EN 998-2 deles mørtel inn i ulike klasser, basert på blant annet trykkfasthet. Her skilles det også mellom begrepene funksjonsmørtel og reseptmørtel. Med førstnevnte menes at mørtelen blandes med hensikt om å oppnå bestemte egenskaper, og at blandingsforhold og fremstillingsmåte velges deretter. Reseptmørtel fremstilles med forhåndsbestemte blandingsforhold, som etter en oppskrift eller resept.

Les mer om NS-EN 998-2 i Mursentrets murmørtelguide her.

Sikkert resultat med fabrikkfremstilt tørrmørtel

Mens det tidligere var vanlig at mørtelen ble blandet på byggeplassen, er det i dag mer vanlig å benytte fabrikkfremstilt tørrmørtel. Da er det kun nødvendig å tilsette vann i mørtelblandingen. Dette gir et sikkert resultat, og enkle og effektive arbeidsprosesser.

Vil du lese mer om betong og andre bygningsmaterialer?