Hva er industrimineraler, og hva brukes de til?

Industrimineraler er en fellesbetegnelse for ikke-metalliske mineraler og bergarter, og har et bredt bruksområde både i byggindustri og næring. Betegnelsen industrimineraler henviser til at det er ikke-metalliske bergarter som fortsatt har en funksjon eller mulighet for anvendelse. Mineralene må være svært rene for at de skal kunne brukes, og de kan ikke være en sammensetning av ulike stoffer.

Ulike typer industrimineraler

Det er industrimineralenes kjemiske egenskaper som gjør at de kan benyttes i industrisammenheng og som komponent i ulike produkter. Det vil si at det er gjerne deres termiske egenskaper, samt vekt og styrke som utnyttes når de anvendes.

Noen vanlige industrimineraler som har store forekomster i Norge er:

 • Apatitt
 • Anortositt
 • Feltspat
 • Grafitt
 • Karbonater
 • Kvarts og kvartsitt
 • Magnetitt
 • Nefelinsyenitt
 • Olivin
 • Talk
 • Titanmineraler
 • Vanadium

Bruksområder for industrimineraler

Industrimineraler inngår i nesten alt vi omgir oss med i samfunnet i dag. Velkjente bruksområder for industrimineraler kan være for eksempel kalking av jord eller vann, og gjødselproduksjon. Noen typer helt ren kvarts kan brukes i mikrochips eller i solceller.

Granat benyttes på grunn av stoffets iboende styrke, og kan for eksempel brukes som slipemiddel. Det er hardheten i granat som gjør at det kan brukes som et abrasjonsprodukt, for eksempel til sandblåsing.

Noen industrimineraler inngår også som ingrediens i tannpasta. Veldig mange industrimineraler brukes også som fyllstoff i for eksempel maling eller papir, for gi økt glans eller hvithet i fargen, samt ønsket styrke på produktet eller materialet.

Skiller seg fra malmmineraler og tilslagsmineraler

Man skiller industrimineraler fra det vi kaller malmmineraler. Malmmineraler brukes utelukkende på grunn av metallets egenskaper, og ikke de kjemiske egenskapene i selve materialet det forekommer i.

Man skiller også industrimineraler fra det som kalles tilslagsmaterialer i industri og anleggs- og byggebransjen. Tilslagsmaterialer knuses og sorteres, og benyttes til anleggsarbeid. Dette kan for eksempel være som komponent i betong. I motsetning til industrimineraler, brukes ikke tilslagsmaterialer på grunn av sine kjemiske egenskaper.

Les mer om byggematerialer og deres bruksområder

Interessert i å lese mer fra Kontrollrådet?