Karbonfangstanlegg i Brevik

Foto: Vetle Houg

Regjeringen har vedtatt at det skal bygges karbonfangstanlegg på sementfabrikken til Norcem, som ligger i Brevik i Telemark. Prosjektet kalles «Langskip», og kan spare klimaet vårt for 400.000 tonn CO₂ hvert år, ifølge tall fra NRK.

Tiltaket med karbonfangsten på Brevik på Norcems fabrikk er en del av Norges store klimasatsning, og et stort prosjekt uten sidestykke i norsk industri.

Norcems sementfabrikk

Norcem er den eneste produsenten av sement i Norge. Selskapet ble grunnlagt i 1968 etter en fusjonering av flere sementprodusenter, og har to fabrikker lokalisert i Kjøpsvik i Nordland og Brevik i Telemark. Selskapet er en del av HeidelbergCement Group. Norcem er i dag en ledende sementleverandør i Norge, i tillegg til at de også eksporterer sement internasjonalt.

Les mer om karbonfangstanlegget i Brevik på Norcems egne hjemmesider her. 

Fremstilling og produksjon av sement

Kalkstein er hovedingrediensen i sement. Den knuses og males opp til råmel, før det prosesseres og tilsettes utvalgte kjemikalier, som så presses og varmes. Etter lagring blir råmelet brent, hvilket resulterer i kalsinering. Det er under kalsineringen at det meste av CO2-utslippet fra prosessen forekommer. Råmelet brennes helt til det når en begynnende smelting i roterende ovner, og males etter dette til pulver. Da tilsettes det gjerne gips eller jernsulfat og en form for hydraulisk aktivt materiale.

Les mer: «Sement – betongens far».

Hva er et karbonfangstanlegg?

Karbonfangst er prosessen for å fange opp og lagre CO2 som slippes ut gjennom forskjellig type industri. Det er spesielt utbredt i industrier med store mengder piperøyk, et resultat av forbrennings- og fremstillingsprosesser. Dette er vanlig i gasskraftverk, kullkraftverk og andre typer industrivirksomhet. Også i sementproduksjon er CO2-utslipp en konsekvens av produksjonsmetodene. Derfor er det spesielt viktig med karbonfangst som et miljøtiltak i sementproduksjon, og andre industrianlegg.

Vil du lese mer fra Kontrollrådet?

På bloggen vår finner du interessante artikler om byggematerialer som betong, gips og stål.