Loe betongelementer er sertifisert av Kontrollrådet for Miljø

Loe Betongelementer ble sertifisert for ledelsessystemer for miljø, NS-EN ISO 14001:2015 i 2016. Det skapte flere positive forandringer i bedriften, blant annet en holdningsendring hos de ansatte. For bedriften med 250 ansatte var prosessen lang, men ifølge miljøkoordinator Vidar Uthne var det absolutt verdt det.

– Det har ikke vært store revolusjonerende ting, for vi har gjort så mye fra før, vi renser vann og sorterer søppel og sånt. Da må man lete etter ting man ikke har gjort før, det er da prosessen begynner å bli morsom, forteller Uthne.

Kontrollrådet – et naturlig valg for sertifisering

Da Loe Betongelementer skulle sertifisere seg var Kontrollrådet et naturlig valg.

– Vår bedrift er godkjent av Kontrollrådet for betongprodukter, så da bedriften skulle miljøsertifiseres var det naturlig å komme til Kontrollrådet, forteller han.

Uthne er miljøkoordinator for alle Loe-bedriftene, både Loe Betongelementer, Loe Rørprodukter og Loe Utvikling. Det å ha en stiftelse som Kontrollrådet i ryggen har vært viktig under sertifiseringsprosessen for alle bedriftene.

– Jeg jobber med miljø for alle Loe-bedriftene. Da jeg skulle sette i gang med de andre bedriftene visste jeg at jeg hadde noen å lene meg på i Kontrollrådet, forteller Uthne.

Formell prosess med verdifull uformell hjelp

Den formelle prosessen er relativt enkel, ifølge Uthne. Det er i hovedsak bare å sende inn en søknad. Det har vært alle samtalene og den uformelle dialogen og veiledningen som har vært det viktigste hjelpemiddelet.

– Det er jo en formell prosess, men det er den uformelle prosessen som er viktigst, å få svar på det man lurer på av kompetente mennesker som vet hva de snakker om. Vi hadde mange samtaler hvor vi fikk veiledning om prosessen og hvor vi skulle begynne med det vi driver med.

Uthne forteller han er veldig fornøyd med veiledningen de fikk gjennom hele prosessen.

– Kontakten med Kontrollrådet gikk ut på å vite hva som er viktig for oss, og hva miljøsertifisering spesielt skal fokusere på for vår type bedrift. Der har Kontrollrådet mye å komme med, de er utrolig dyktige, og det er veldig kompetente mennesker som sitter der.

En omfattende kokebok for miljø

Fordi Loe er en såpass stor bedrift tok det et år fra prosessen startet til de ble sertifiserte. Ifølge Utne var den største utfordringen å lage og sette sammen ledelsessystemet, eller “kokeboken”.

– Det er omfattende planer som skal skrives ned, og mye kartlegging internt i bedriften, spesielt for en bedrift på vår størrelse, for å sette sammen en bok som beskriver alt firmaet driver med innenfor miljø, forteller han. 

At Loe følger alle oppskriftene beskrevet i ledelsessystem-kokeboken blir sjekket under en årlig revisjon av Kontrollrådet.

– Hele vårt ledelsessystem blir sjekket hvert år av Kontrollrådet, både at ledelsessystemet beskriver det det skal beskrive, og at vi gjør ting som det er beskrevet. Samtidig setter vi opp mål hvert år på hva vi kan forbedre.

Da Loe Betongelementer ble sertifiserte skapte det en dominoeffekt i selskapet

Det var Loe Betongelementer som var først ute med miljøsertifisering i 2016. Dette skapte en dominoeffekt for resten av selskapet som startet sine egne sertifiseringsprosesser, og i 2021 ble også Loe Rørproduksjon sertifisert.

– Etter at vi fikk sertifisering gikk det ikke så lang tid før de andre bedriftene også ville komme i gang. Fordi de ser at det gjør noe med arbeidsmiljøet, det er holdningsskapende, forteller Uthne.

Positive forandringer i hele bedriften

Etter at de ble sertifisert har det skjedd flere positive forandringer i bedriften, ikke minst for de ansatte.

– Det som har vært mest utfordrende er å få med 250 ansatte på laget for å gjøre ting annerledes. Men det er først og fremst blant de ansatte at vi har sett en positiv effekt. De som er interessert i miljø tør å komme mer tydelig frem og folk tenker mer på miljø, forteller Uthne.

Videre forteller han at det også har skapt litt sunn konkurranse.

– Det har blitt litt sånn konkurranse mellom avdelingene for å se hvem som når målene først og med størst margin. Det er også motiverende.

Kundene premierer bedrifter som tenker miljø

Det er mange gode grunner til å bli sertifisert, ikke minst med tanke på kunder.

– Det er flere aspekter til hvorfor vi ønsket å sertifisere oss, forteller han. Generell samfunnsutvikling er selvsagt viktig, sement setter jo et miljøavtrykk som vi mener kan bli bedre. Jeg som miljøkoordinator er nok mer opptatt av miljø enn andre, men det samme er også eierne og eksterne interesser. Vi får positive tilbakemeldinger fra både kunder og samfunnet, kundene premierer bedrifter som tenker miljø.

Klare til å møte alle offentlige krav

En annen grunn til å sertifisere seg er rett og slett at det i økende grad blir krav fra stat og offentligheten om å kunne demonstrere en miljø tankegang i bedriften.

– Det blir etterhvert krav om at man skal sertifisere seg, eller tilsvarende, for å vise at man jobber for miljøet. Vi får også tilleggspoeng når vi legger inn anbud hos det offentlige, forteller Uthne.

Anbefaler alle å sertifisere seg

Uthne er tydelig på sine anbefalinger til andre bedrifter når det kommer til miljøsertifisering.

– Det nytter å bli sertifisert, forteller han.

Med støtte fra Kontrollrådet er også prosessen mye enklere å fullføre enn det mange kanskje ser for seg. Det er bare å sette i gang, anbefaler Uthne. 

– Det er ingen som kommer å banker på døra, man må bestemme seg for å starte. Men det er kjekt å jobbe med, det går på holdningsskapende arbeid hvor man ser endringene og effekten internt i bedriften. De fleste gjør mye fra før, man må bare bli bevisst på det, avslutter han.

Les mer fra Kontrollrådet: