Betongens fremtid er flytende: flytebruene kommer

Bildet viser et konsept for hengebru på flytende fundament som er aktuelt for flere fjordkryssinger. Illustrasjon: Baezeni /SVV

Skal du kjøre fra Kristiansand til Trondheim langs Vestlandet bruker du i dag 21 timer og du må ta 21 ferjer. Nå er målet at strekningen skal bli ferjefri, og reisetiden halveres.

Løsningen er å erstatte fergestrekningene med flytebruer og tunneler.

Ny teknologi som aldri er prøvd ut

Stilisert kart, viser strekningen for Ferjefri E39
Stilisert kart som viser strekninga som omfatter Ferjefri E39. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Ferjefri E39 er et langsiktig prosjekt, som er delt opp i syv delprosjekter. Regjeringen har et langsiktig mål om å gjennomføre hele prosjektet, og det er realistisk at det står klart i 2050. Utgangspunktet er et ønske om en ny, gjennomgående hovedveg langs Vestlandet fra nord til sør.

Prosjektet er svært komplekst, og forutsetter ny teknologi som aldri før er prøvd ut.

Verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel

Det første ferjeavsløsningsprosjektet er allerede startet, og Rogfast vil bli verdens lengste undersjøiske vegtunnel. Den blir 26,7 kilometer lang, og 392 meter dyp, noe som også gjør den til verdens dypeste.

Ny teknologi for ekstreme fjordkrysninger

For at strekningen skal kunne bli ferjefri må det utvikles ny bruteknologi. Selv verdens lengste broer kommer til kort over de lange fjordene på Vestlandet.

For å korte ned strekningen mellom Stord og Os, skal det bygges en flytebru over Bjørnafjorden. Med en bro over fjorden, sparer man de 25 kilometerne det tar å kjøre rundt.

Verdens lengste bro

Bru over Bjørnafjorden blir verdens lengste, med sine fem kilometer, og vil kreve helt ny bruteknologi. Arbeidet startet allerede i 2009, hvor det skulle avdekkes om det i det hele tatt var mulig å bygge bro over fjorden. Flere ulike metoder har vært diskutert, blant annet en rørbru, som fikk oppmerksomhet verden over.

Statens vegvesen anbefaler to ulike alternativer. Enten en endeforankret flytebru, med seilingsled i sør, eller en sideforankret flytebru med seilingsled i sør.

Norge har allerede to flytebruer, Bergsøysundbrua i Møre og Romsdal, og Nordhordlandsbrua, i Hordaland. Førstnevnte var verdens eneste flytebru uten sideforankring når den åpnet, og Nordhordlandsbrua er den eneste som er bygget i Norge siden.

Fastheten i betong er avgjørende for prosjektet

Helt ny teknologi krever kloke hoder, og det er rundt 50 doktorgrader eller post-doc prosjekt i gang i forbindelse med nye E39. En doktorgradsavhandling fra Chalmers tekniske høyskole i Göteborg har funnet ut av hvordan de kan øke fasthetsgraden i betongen med opp til 50%.

Ved å blande nanomaterialet grafen med betong kan fasthetsgraden dobles, noe som er en forutsetning for å lykkes med prosjektet.

Prosjektleder for Ferjefri E39, Kjersti Kvalheim Dunham har uttalt seg om forskningen til Teknisk Ukeblad.

– Enkelte av krysningene er så lange at de ved for eksempel en hengebru kan kreve et ekstra fundament. Og i noen av tilfellene er det ikke mulig å enkelt sette opp et fundament midt i fjorden. Ved å få ned vekten på materialene kan vi dermed kanskje få muligheten til å bygge konstruksjoner som ellers ikke ville vært mulig, sa hun til TU.no.

 

 

Flerspenns hengebru med flytende tårn

Filmen viser et kosept for hengebru på flytende fundament som er aktuelle for flere av fjordkrysningene i forbindelse med ferjefri E39. Illustrasjon: Baezeni /SVV.