Vi viser til vår tidligere informasjon 12.03.2020 mht. hvilke tiltak Kontrollrådet har truffet.

Da utviklingen skjer svært raskt, vil vi gi følgende tilleggsinformasjon:

1. Kontrollrådets ansatte gjennomfører nå i hovedsak kun revisjoner som kan utføres med egen bil. Offentlig transport skal om mulig unngås. Endringene i en del kommuner mht. innreise medfører nå også at revisjoner i disse ikke vil bli gjennomført, da vi ikke ønsker å sette våre revisorer i en situasjon hvor de kan bli holdt tilbake i karantene i 2 uker. Vi ser således at revisjonsvirksomheten vår stadig får flere restriksjoner og at mange revisjoner må avlyses.

2.   Restriksjonene i revisjonsvirksomheten vil også ha betydning for vår mulighet til å gjennomføre sertifiseringsrevisjoner samt resertifiseringer før et sertifikat utløper.
a) Når det gjelder søknader og sertifiseringsrevisjoner, vil vi be de aktuelle søkerne om å kontakte oss eller revisor med tanke på å finne en mulig løsning.
b) Vedrørende resertifiseringer før utløp av et sertifikat, så vil vi som et strakstiltak forlenge våre produktsertifikater for et antall måneder hvis vi ikke får gjennomført slik resertifisering i tide før sertifikatutløp. For systemsertifikater som må vi få en avklaring med Norsk Akkreditering mht. tilsvarende tiltak.

Kontrollrådet har også sentralt lagt om til arbeid fra hjemmekontor for alle ansatte på hovedkontoret i Oslo. Dette innebærer at vårt hovedkontor ikke vil være bemannet. Vi har imidlertid etablert en ordning slik at når det ringes inn på vårt hoved telefonnummer, så vil man settes over til en av de ansatte med hjemmekontor. Vi vil imidlertid fortsatt oppfordre til at det ringes direkte til en av våre ansatte dersom man vet hvem man kan kontakte knyttet til aktuelle spørsmål. Ansvarsområder og telefonnummer til våre ansatte finnes på vår hjemmeside under fliken «Kontakt oss»