Kontrollrådet sine administrative bestemmelser er revidert og vil gjøres gjeldende fra 01.01.2020. De administrative bestemmelsene gjelder for alle bedrifter tilknyttet våre forskjellige sertifiseringsordninger.

I de administrative bestemmelsene er blant annet vedlegg 2 revidert. I 2007 etablerte Kontrollrådet et regelverk for sertifisering av mobile produksjonsanlegg og i sommer sendte vi ut på høring et forslag til revidert regelverk til alle sertifiserte mobile anlegg innen klasse A, P og S. Basert på en stadig økende trend for mobile produksjonsanlegg og produksjonsstandarder som ikke var tilpasset det vi hadde sett utvikle seg av mobil produksjon, var en revisjon nødvendig.

Vedlegg 2 i de administrative bestemmelsene angir nå det reviderte regelverket for sertifisering av mobile produksjonsanlegg og det gjøres gjeldende fra 01.01.2020.

Kontrollrådet: Administrative bestemmelser (Rev. sep. 2019)