Kontrollrådet har oppdatert sine administrative bestemmelser.

Norsk utgave av Kontrollrådets administrative bestemmelser finnes HER.