Et back-up anlegg er et produksjonsanlegg som ikke er i daglig drift, men som kan benyttes i tillegg eller i stedet for, et ordinært anlegg. I klasser som ferdigbetong, tilslag og asfalt er det for noen produsenter ønskelig å ha et back-up anlegg klart til produksjon dersom hovedanlegget får driftsstans. For å tydeliggjøre hvilke retningslinjer som gjelder for sertifisering og oppfølging av slike back-up anlegg, har Kontrollrådet utarbeidet et rundskriv.

Rundskriv 2/20, november 2020: Sertifisering og oppfølging av back-up anlegg