Informasjon om systemsertifisering

Kontrollrådet har i en årrekke tilbudt sertifisering av ledelsessystemer for kvalitet iht. standarden NS-EN ISO 9001 og ledelsessystemer for miljø iht. standarden NS-EN ISO 14001. Standardene bygger på best praksis og ved å sertifisere organisasjonen iht. disse kan man dokumentere overfor sine kunder at man jobber iht. et system som bygger på kontinuerlig forbedring, kundefokus og å møte det offentliges og markedets krav.

Sertifisering av ledelsessystemer for arbeidsmiljø

I tillegg tilbyr vi også sertifisering av ledelsessystemer for arbeidsmiljø. Nye sertifiseringer av ledelsessystemer for arbeidsmiljø vil sertifiseres mot standarden NS-ISO 45001:2018.

Sertifisering iht. NS-EN ISO 14001 blir mer og mer aktuelt. Det stilles krav til sertifisering iht. NS-EN ISO 14001 i stadig flere prosjekter og av flere byggherrer. Aktiviteten til enhver bedrift har påvirkning på miljøet. En sertifisering iht. denne standarden vil bidra til å redusere bedriftens belastning på miljøet og bidra til en bærekraftig drift og økt lønnsomhet. Ved å sertifisere bedriften kan man oppnå økt konkurranseevne og flere lojale kunder.

NS-EN ISO 9001 – kundefokusert kvalitetsstyringsstandard

Kvalitetsstyringsstandarden NS-EN ISO 9001 er kundefokusert og i tillegg basert på prinsippene om lederskap, menneskers engasjement, prosesstankegang, forbedring, bevisbasert beslutningstaking og relasjonsledelse. En sertifisering viser at bedriften aktivt jobber med å utvikle kvaliteten på prosesser, produkter, tjenester og systemet selv; til beste for kunder, bedriften selv og andre interessenter.

Enklere å etablere ledelsessystemer som møter flere standarder

Med de siste endringer som er gjort i 2015 versjonene av NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001 har det blitt enklere å etablere ledelsessystemer som møter begge disse standardene. Med innføring av NS-ISO 45001:2018 er også standarden for ledelsessystemer for arbeidsmiljø bygget over samme lest som NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001, noe som vil gjøre arbeidet med å tilpasse et ledelsessystem til å møte kravene til arbeidsmiljøstandarden enklere om man allerede har et system som møter NS-EN ISO 9001 og/eller NS-EN ISO 14001.

Kontrollrådet kan tilby sertifisering i de nevnte systemstandarder i kombinasjon med produktsertifiseringer.

Her finnes informasjon om sertifiseringsprosessen

Her finnes søknadsskjema for sertifisering