Det har gjennom det siste året kommet en del nye kravelementer som betongelementprodusentene må forholde seg til. Basert på dette har Kontrollrådet nå laget et informasjonsskriv i form av et rundskriv til alle sertifiserte betongelementprodusenter om disse endringene.

Rundskrivet som er utarbeidet i forbindelse med nevnte endringer tar for seg følgende forhold:

  • ny betongstandard NS-EN 206+NA.2014
  • krav til sertifisering og dokumentasjon av stålkomponenter NS-EN 1090-1
  • krav til dokumentasjon av sveising av armering som ikke er lastbærende NS-EN 17660-2
  • endrede krav til CE-merking og Ytelseserklæringer

Rundskriv 1/15, Januar 2015 finnes her.