Det foreligger nå reviderte utgaver av NS-EN ISO 9001 OG NS-EN ISO 14001 datert 2015. Disse standardene er bygget over samme lest med til dels like punkter på mange områder og dette vil også gjelde den kommende ISO 45001 for arbeidsmiljø som skal erstatte nåværende OHSAS 18001. Denne er forventet i ny utgave i løpet av 2018.

Norsk Akkreditering har blant annet satt krav til en overgangstid knyttet til innføring av de to nye standardene som nå er utgitt. For Kontrollrådet og våre sertifiserte bedrifter innebærer dette at ingen sertifikater utstedt pr. dato har gyldighet ut over september 2018. Dette innebærer at de bedrifter som er sertifisert etter disse standardene i dag, må ha gjennomgått en sertifisering opp mot 2015 utgavene av standardene før september 2018 for at nye sertifikater skal kunne utstedes og ha gyldighet ut over september 2018.

Til orientering er Kontrollrådet akkreditert for sertifisering iht. 2015-utgavene av NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001.

Kontrollrådet har knyttet til denne overgangen sendt ut et rundskriv for å informere sertifiserte foretak om endringene.

Rundskriv 2/16 NS-EN ISO 9001 OG NS-EN ISO 14001 – Reviderte utgaver