Klasse D – Betongelementer

Foto: Helge Høifødt   

Grunnlag og krav til et produksjonskontrollsystem (PKS) innen klasse D – Betongelementer er beskrevet i standarden NS-EN 13369. Høsten 2018 ble denne standarden utgitt i revidert utgave som NS-EN 13369:2018.

Rutinen for hvordan Kontrollrådet vil håndtere NS-EN 13369:2018 i forbindelse med sertifisering av produsentene er nedfelt i et eget rundskriv. Rundskriv 1/19 finnes ved å klikke her.

I tillegg har Kontrollrådet lagt ut en oversikt over de fleste endringene som er observert fra 2004-utgaven til 2018-utgaven.

Klikk her for oversikten med endringene.