NS-EN 1090-1 og revisjonsfrekvens

Standarden NS-EN 1090-1 åpner for at revisjonsfrekvensen kan økes fra ett år til inntil 3 år.
Kontrollrådet vil i utgangspunktet følge denne frekvensen for revisjoner innen klasse E (Stålkomponenter), men i rundskriv «Revisjonsfrekvens» har vi satt opp en del forhold som kan påvirke besøksfrekvensen.