Standardene NS-EN 998-1 og NS-EN 998-2 fra 2016 er høsten 2017 blitt harmoniserte ved at de er publisert i Official Journal of the European Union (OJEU). Tidligere utgaver av standardene fra 2010 er trukket tilbake med en overgangstid frem til august 2018.

En harmonisert standard tilsier at produkter som er produsert i overensstemmelse med denne standarden, skal være CE merket samt at produsenten må ha på plass den dokumentasjon som kreves i den forbindelse.

For alle produsenter som er sertifisert eller ønsker å bli sertifisert iht. NS-EN 998-1 eller 2,
vil Kontrollrådet fra og med 01.01.2018 gjennomføre sine revisjoner opp mot kravene i 2016-utgavene av NS-EN 998-1 eller 2.
Når det gjelder de tekniske klasser som foreligger eller de terskelnivåer som kreves for enkelte egenskaper innen begge standarder, så er det IKKE gjort noen endringer.

Endringer som er gjennomført fra 2010 til 2016 utgaven av NS-EN 998-1 eller 2 er spesifisert i
vårt rundskriv «Mørtler – reviderte standarder»