Nye tilslagsstandarder på høring til 1 august

Produktstandarder for tilslag er ferdigstilt for høring og du kan si din mening.

Tilslagskomiteen i Standard Norge deler nå en stor nyhet innenfor tilslag, asfalt, betong og mørtel.
Etter mange års arbeid, har den europeiske tilslagskomiteen sammen med nasjonale eksperter og komiteer innenfor hvert av fagområdene ferdigstilt høringsforslag til samtlige produktstandarder for tilslag.
Norske eksperter og Kontrollrådet har vært svært aktiv deltaker i dette arbeidet. Paul Glamo i Kontrollrådet leder den norske tilslagskomiteen.

Standarder på høring:
• NS-EN 13055, Lett tilslag
• NS-EN 13383-1 og -2, Vassbyggingsstein
• NS-EN 13450-1 og -2, Tilslag for jernbaneballast
• NS-EN 17555-1 og -2, Tilslag for bygg og anlegg. Den bygger på og erstatter de eksisterende standarden for tilslag til asfalt (NS-EN 13023), mørtel (NS-EN 13139), betong (NS-EN 12620) og ubunden bruk (NS-EN 13242)

Nå kan du si din mening om resultatet.

Høringsforslagene er på 3 måneder offentlig høring før de skal ferdigstilles og utgis i Q4 2022.
Frist for å sende innspill er 1. august 2021.

Trykk her for å lese mer om høringsforslagene og hvordan du kan si din mening, på Standard Norge sin hjemmeside