Det nasjonale tillegget til standarden NS-EN 206:2013+A1:2016 er revidert. Det nasjonale tillegget angir egne nasjonale bestemmelser som gjelder for produksjon og levering av ferdigbetong i Norge.
Den nyreviderte utgaven av NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2020 ble publisert den 19.11.2020.
Kontrollrådet har gjennomført en analyse av endringene. Det er en del endringer som har betydning for betongprodusenter og som vil medføre noe behov for å oppdatere både produksjonsrutiner og produksjonskontrollsystemet (PKS).

Kontrollrådet har valgt en rask implementering av standarden. For den enkelte bedrift vil det medføre at Kontrollrådet under vår revisjon i 2021, vil ta utgangspunkt i NS-EN206:2013+A1:2016+NA:2020. De endrede eller nye krav vil bli gjennomgått for å sikre at den enkelte bedrift opererer iht. et produksjonskontrollsystem (PKS) som er i overensstemmelse med den gjeldende standard.

Kontrollrådet har i forbindelse med analysen utarbeidet et rundskriv som er sendt ut til alle produsenter av ferdigbetong i klassene A, D, B, C og N. Til rundskrivet er det et vedlegg som viser oversikten over de endringer som er gjort i forhold til det nasjonale tillegget NA:2017.

Rundskriv og vedlegg kan leses her:
Rundskriv 3/20, desember 2020: Oppdatert standard for betongproduksjon
Vedlegg rundskriv 3/20, desember 2020: Endringer i standarden for betong NS-EN 206:2013+A1:2016+NA2020