Kontrollrådet har utgitt et rundskriv i klasse D vedrørende revidert NS-EN 13369:2023.
Endringene er vurdert å være av mindre vesentlig karakter, og Kontrollrådet har valgt en rask implementering av standarden.

Rundskrivet er sendt ut til sertifiserte kunder i klasse D – Betongelementer.
Rundskrivet kan leses her: Rundskriv 1/24, februar 2024 : Revidert standard NS-EN 13369