Sveising av armering

Kontrollrådet har utgitt et rundskriv vedrørende sveising av armering. Rundskrivet tar for seg kravene som gjelder og hvor disse er hjemlet.

Rundskrivet er sendt ut til sertifiserte kunder i klassene C – Rør – og kumelementer, D – Betongelementer, E – Stålkomponenter og K – Armeringsprodukter.

Rundskrivet kan leses her: Rundskriv 1/22, september 2022 : Oppklaring rundt kravene til sveising av armering