Når Kontrollrådet i 2018 fyller 50 år, vil vi ferie jubileumsåret med å se tilbake på tiden som er gått, og tiden som kommer. Her får du lese intervju med Kontrollrådets daglig leder, Jan Karlsen.

Jan Karlsen Kontrollrådet

En mann med mange roller

Jan er i dag ikke bare daglig leder, men også sertifiseringsleder og fagansvarlig for rør og kummer, tilsetningsmaterialer, armering, sement og asfalt.

Jan Karlsen startet i Kontrollrådet, som den gangen het «Kontrollrådet for betongprodukter og fabrikkblandet betong», 1. mars 1977. Han er utdannet bygg- og anleggsingeniør og hadde to stopp på et rådgivende ingeniørkontor og i Statens Vegvesen før han startet i Kontrollrådet.

I begynnelsen jobbet han som revisor med ansvar for Troms og Finnmark, og reiste rundt i nord på inspeksjoner.

– I 1983 tok jeg over som teknisk leder og overingeniør. I dag har jeg faktisk vært innom alle stillingene som finnes i Kontrollrådet, også lønn og fakturering.

25 års jubileum som daglig leder

Etter at Kontrollrådets direktør, Olfert Karlsen gikk bort i 1992, ble Jan spurt om å ta over den daglige driften.

– Da måtte jeg i tenkeboksen. Jeg visste jo hvor mye jobb som lå i det, og med små barn hjemme måtte det opp til diskusjon. Men jeg hadde jo veldig lyst, så det endte opp med at jeg sa ja.

1.januar 2018 har Jan vært daglig leder i 25 år, og han har aldri angret på valget han tok.

– Det var veldig spennende, men jeg merket raskt hvor mye mer ansvar det innebar. Plutselig satt man både med personalansvar og ansvar for økonomi og drift.

Bransjen har forandret seg mye på 50 år

Mye har skjedd i løpet av  Kontrollrådets 50 år.

– Da vi startet opp hadde vi bare betong- og betongvareprodusenter. Det fantes 500 bedrifter i Norge, men i dag er det bare igjen omkring 300 stykker. Mye av grunnen er at bedriftene har blitt større, og mange store konsern har kjøpt opp de små. Mye har skjedd med industrialiseringen, og i dag er bransjen mer tilpasset samfunnet, og fått en mer industriell produksjon. Nå har hele bransjen blitt mer profesjonalisert.

Kontrollrådet har endret seg i takt med bedriftene

Ved etableringen i 1968 laget departementet en egen forskrift som sa at alle som skulle produsere betong eller betongprodukter måtte være godkjent av Kontrollrådet. Om du ikke var godkjent, var salget og produksjonen ulovlig. Denne forskriften ble opphevet gjennom ny teknisk forskrift i 1985.

– Dette kunne blitt en stor utfordring, men vår styrke lå i at det var bransjeorganisasjonene som stod bak etableringen, og de ønsket å beholde oss som et kontrollorgan. Dette gjør at vi fortsatt i dag har en sterk stilling i markedet.

Har vist at vi har livets rett

På spørsmål om hvilke tanker som dukker opp rundt 50 års-jubileet svarer Karlsen;

– Jeg føler at vi viser at vi har hatt livets rett og at det vi gjør er samfunnsmessig riktig. De som startet Kontrollrådet i sin tid var fremsynte i forhold til det som ville komme. Det har vært lurt og riktig å følge med på utviklingen i Europa. Vi har i alle år også hatt et godt samarbeid med myndighetene, bransjeorganisasjonene og aktørene i BA-bransjen, sier han før han avslutter:

– Vi har hele tiden oppdatert vår virksomhet i tråd med det som kommer og lagt stor vekt på egen kompetanse på de områder vi opererer samt kvaliteten på arbeidet vårt og konkurransedyktige priser. Vi vil videre fremover følge godt med på hva som skjer i markedet og utvikle våre tjenester i tråd med det som forventes og er ønsket fra produsentene, myndighetene og BA-bransjen.