Kontrollrådet går over til ny rapportmal

Kontrollrådet er nå i en overgangsfase med tanke på mal som blir benyttet til revisjonsrapporten. Det vil si at våre kunder kan forvente å motta en rapport som ser litt annerledes ut en tidligere. Det vil i en overgangsfase kunne forekomme utstedelse av rapport både i ny og gammel form.

Endringen i rapporten er gjort med tanke på at den skal gi mest mulig nytteverdi for våre kunder, samtidig som den skal møte kravene som foreligger for en revisjonsrapport for akkreditert sertifisering.