Kontrollrådet har flyttet

Kontrollrådet har siden 2005 hatt kontorer i Rådhusgata i Oslo.

I begynnelsen av 2023 har vi flyttet kontoret fra Rådhusgata til Schweigaards gate 12, 0185 Oslo.
Schweigaards gate 12 er en del av Galleri Oslo og Oslo bussterminal. Det ligger sentralt til ved siden av Oslo S.

Vår postadresse er også endret til : Postboks 9220 Grønland, 0134 Oslo