Kontrollrådet tilbyr systemsertifiseringer

Kontrollrådet er et kontroll- og sertifiseringsorgan som tilbyr tjenester til det offentlige og private næringsliv. Vårt kjerneområde er sertifisering av byggevarer.

I tillegg til sertifisering av produkter som betong, rør- og kumelementer, armering, tilslag, asfalt med mer, tilbyr vi også systemsertifiseringer alle bedrifter kan dra nytte av.

Kontrollrådet er akkreditert av Norsk Akkreditering for sertifisering av produkter og ledelsessystemer.

Systemsertifiseringer fra Kontrollrådet

Ved siden av produkt og produksjonskontroll, tilbyr vi også sertifiseringsordninger innenfor arbeidsmiljø, ytre miljø og kvalitet. Stadig flere norske bedrifter ønsker sertifiseringer iht. disse standardene, og for mange er disse blitt et kvalitetsstempel.

Ledelsessystem for kvalitet NS-EN ISO 9001:2015

ISO 9001 regnes som verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Hittil er det utstedt over 1,1 millioner sertifikater til bedrifter i 184 forskjellige land.

Standarden er basert på syv ulike prinsipper for ledelse:

 • Forbedring
 • Relasjonsledelse
 • Bevisbasert beslutningstaking
 • Prosesstankegang
 • Menneskers engasjement
 • Lederskap
 • Kundefokus

Et ISO 9001 sertifikat er gyldig i tre år. Vi utfører oppfølgingsrevisjon flere ganger underveis i perioden, og etter tre år må bedriften resertifiseres.

Ledelsessystem for miljø NS-EN ISO 14001:2015

ISO 14001 gjør bedriften bedre rustet for å redusere virksomhetens påvirkning på miljøet. Med denne sertifiseringen får bedriften et stempel på at man jobber aktivt med å redusere bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastning.

Hovedelementene i ISO 14001 er:

 • Miljøpolitikk
 • Planlegging
 • Iverksettelse og drift
 • Kontroll og utbedring
 • Ledelsesevaluering

Standarden inneholder elementer som hjelper bedriften med å drive en effektiv miljøledelse.

Styringssystem for arbeidsmiljø OHSAS 18001:2007

Styringssystemet for et sikkert arbeidsmiljø gir bedriften verktøy som bidrar til at arbeidsplassen kan oppnå sine mål. Sertifikatet viser bedriftens forpliktelse til helse, sikkerhet og arbeidsmiljø for sine ansatte.

OHSAS 18001 vil over de neste to årene fases ut, og erstattes med ISO 45001. Førstnevnte er britisk, mens den nye ISO-standarden er internasjonal.

Bedrifter som allerede har OHSAS 18001 sertifisering kan gå over til den nye standarden, men det krever en ekstra revisjon. Normalt vil man også måtte gjennomføre en avklaringsrevisjon på nytt.

Sertifikater etter OHSAS 18001 vil være gyldige frem til 12. mars 2021. Kontrollrådet kommer med mer informasjon høsten 2019.

Slik foregår sertifiseringsprosessen hos Kontrollrådet

Uavhengig av om du vil sertifiseres innen ISO 9001, ISO 14001 eller OHSAS 18001, er prosessen den samme. Vi ber dere pent om å sette dere godt inn i våre administrative bestemmelser og kravspesifikasjoner før dere fyller ut søknaden. Søknadsskjemaet finner du her.

Sertifiseringen gjennomføres i to trinn. Første trinn er en avklaringsrevisjon hvor Kontrollrådet blir kjent med bedriften, og undersøker om systemet er på plass. Vi blir godt kjent med deres prosesser og miljøforhold. Dersom det avdekkes forhold som må ryddes opp i, må disse avklares før trinn to.

Trinn to kalles sertifiseringsrevisjon. Bedriften må selv ta stilling til oppbyggingen av et ledelsessystem i henhold til kravspesifikasjonene.

Etter sertifisering vil det bli gjennomført jevnlige oppfølgingsrevisjoner etter gjeldende standarder. Disse oppfølgingene vil resultere i revisjonsrapporter som gjennomgås av den enkelte bedrift.

Her kan du lese mer om sertifiseringer.

Når sertifiseringen utløper, må man resertifiseres. Det kan du lese mer om her.

Vi tilbyr systemsertifiseringer til følgende bransjer

Kontrollrådet tilbyr systemsertifiseringer til følgende bransjer, IAF-koder i parentes.

 • Gruve- og bergverksdrift (2)
 • Ikke-metalliske mineralprodukter (15)
 • Betong, sement, kalk, gips og lignende (16)
 • Grunnmetaller og fabrikkerte metallprodukter (17)
 • Andre sosiale tjenester (39)

Her finner du søknadsskjema for ISO 14001, ISO 9001 og OHSAS 18001.