Etter et halvår med utfordringer og omlegginger for de fleste av oss, hadde vel mange sett frem til at det skulle bli litt enklere nå. Slik ser det imidlertid ikke ut til å bli og vi må nok være forberedt på at pandemien vi er inne i, vil fortsette også en god del fremover i tid. Vi ønsker derfor å orientere litt om vår situasjon i første halvår og hvordan vi ser for oss virksomheten i neste halvår.

Første halvår 2020

Kontrollrådet har nok vært relativt heldige så langt i år. Ingen av våre ansatte har vært rammet av pandemien og vi var tidlig ute med verktøy for å kunne gjennomføre web-revisjoner. Dette ble benyttet med god effekt de første månedene etter nedlukkingen av Norge. I kombinasjon med revisjoner med bil i nærområdene, klarte vi å gjennomføre en god del revisjoner og unngikk dermed permitteringer. I mai ble det åpnet for reiser innenlands med fly og vi kunne dekke alle deler av landet igjen. Rent økonomisk kom således Kontrollrådet gjennom første halvår på en god måte.

Andre halvår 2020

Når vi nå starter opp igjen etter en annerledes sommerferie, har vi fortsatt pandemien hengende over oss og den ser ut til å vare enda en god tid fremover. Vi vil fortsette med våre revisjoner på samme måte som før sommerferien, men er forberedt på at det raskt kan skje endringer. Våre erfaringer fra web-revisjoner vil i så fall komme godt med og vi ser absolutt positivt på dette verktøyet som ble utviklet i mars. Vi vil ta med oss erfaringene fra web-revisjoner videre, og utvikle det for å inngå som en del av våre fysiske revisjoner ute hos bedriftene.

Reiser innenlands og utenlands

Når det gjelder reisevirksomheten vår utenlands, vil vi som tidligere ikke reise på revisjoner eller møter utenfor Norge og dette vil med stor sannsynlighet gjelde ut 2020. For reiser i Norge vil vi fortsatt ha fokus på smittevern og unngå reiser hvor det kan være risikabelt. Våre ansatte vil ikke reise dersom de har symptomer på smitte og vi vil også sette pris på å bli varslet dersom det i noen av bedriftene vi skal reise til, er eller nylig har vært ansatte i karantene eller er smittet.

Ansettelser

Vi regner således med at vi for 2. halvår minst skal kunne opprettholde en virksomhet som i første del av året, slik at vi skal komme igjennom de revisjonene som er planlagt i år. Nå i andre halvår vil vi også få god bistand fra våre to nyansatte revisorer. Etter en opplæringsperiode har begge nå startet opp for fullt med revisjoner og gir således et viktig bidrag til revisjonsvirksomheten.

Stig Birk Hvorslev startet opp hos oss 01.12.2019 og Glenn Kjetil Skibrek 01.01.2020. Stig er opprinnelig fra Danmark og har vært fabrikksjef hos BMC AS i Svelvik i mange år, mens Glenn Kjetil kommer fra Loe Betong AS i Hokksund hvor han også har jobbet i svært mange år og de siste som KS/HMS-leder. Det er således to nye ansatte med svært solid erfaring fra betongbransjen som nå starter opp med revisjoner hos oss. Vi vet at vi vil få stor nytte av deres bakgrunn og erfaring og regner med at også våre kunder vil dra nytte av den kompetansen de har med seg.