KORONAVIRUS – tiltak fra Kontrollrådet

Til informasjon har Kontrollrådet med umiddelbar virkning iverksatt følgende tiltak knyttet til spredningen av koronaviruset:

1. Det er lagt ned forbud for alle Kontrollrådets ansatte når de gjelder tjenestereise ut av Norge.

2. Kontrollrådets ansatte vil ikke kunne delta i eksterne møter, med mindre slik deltakelse kan gjøres i form av web-deltakelse. Mht. interne møter vil disse bli gjort i form av web-møter.

3. Vedrørende Kontrollrådets revisjonsvirksomhet i Norge, vil denne inntil videre bli begrenset som følger;
a) Det vil primært bli prioritert at slike reiser skjer med egen bil.
b) Ved kontakt mht. å avtale tidspunkt for en revisjon, vil revisor stille spørsmål om den som skal revideres har hatt eller har personell i karantene pga. smitte eller mistanke om smitte.
c) Ved avtale om revisjon, vil det bli forutsatt at vår revisor kontaktes og informeres umiddelbart dersom det ved bedriften oppstår en karantenesituasjon mellom avtale tidspunktet og selv revisjonsdatoen.

Kontrollrådet vil også sentralt legge om til arbeid fra hjemmekontor for ansatte på hovedkontoret i Oslo. Dette innebærer at vårt hovedkontor tidvis ikke vil være bemannet. Vi vil imidlertid ha etablert en ordning slik at vårt hoved telefonnummer vil være betjent ved at samtaler vil bli satt over til en av de ansatte med hjemmekontor. Vi vil imidlertid oppfordre til at det ringes direkte til en av våre ansatte dersom man vet hvem man kan kontakte knyttet til aktuelle spørsmål. Ansvarsområder og telefonnummer til våre ansatte finnes på vår hjemmeside under fliken «Kontakt oss»

Det vil for øvrig kunne komme ytterligere tiltak fra vår side på svært kort varsel. Slik informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden vår.