Loe Holding: – Betongbransjen har blitt mer kompleks

Loe Holding AS, som blant annet består av Loe Betongelementer AS og Loe Rørprodukter AS, har lange røtter.

Historien strekker seg tilbake til 1933, da Kristoffer Loe startet produksjon av takstein bak stabburet på gården Loe på Øvre Eiker. Rett før krigen ble produksjonen utvidet med rør og kummer av betong, og virksomheten utviklet seg til å bli en av Norges største produsent av prefabrikkerte betongprodukter til byggebransjen.

Betong, rør- og kumproduksjon

Kristoffer Loes sønner, Tom og Terje Loe kom tidlig inn i virksomheten, og utviklet den videre i to retninger. Terje startet virksomheten som utviklet seg til Loe Betongelementer AS, og Tom var sammen med sin far, mer engasjert i rør- og kumproduksjon og jobbet med det som i dag er Loe Rørprodukter AS.

Loe Rørprodukter AS er en av Norges største produsent av betongvarer til vann- og avløpssektoren og har Nord-Europas mest moderne rørfabrikk. Også Loe Betongelementer AS er en av Norges største produsenter av prefabrikkerte betongprodukter.  

Nummer to i rekken med sertifisering innen forspent betong

Geir Høybråten er daglig leder i Loe Betongelementer, og har vært i bedriften i 33 år.

– Det er vanskelig å huske hvor lenge vi har vært sertifisert av Kontrollrådet, men jeg tror vi var noen av de første i Norge. Jeg husker vi var nummer to i Norge som fikk sertifisering for forspent betong. I dag er alle produktene våre sertifisert,  og den siste sertifisering vi fikk var miljøstyringssystemet ISO 14001.

Flere avanserte konstruksjoner og kompliserte leveranser

 

Betongkonstruksjon Loe Holding

Høybråten sier at bransjen har utviklet seg mye de årene han har vært i bransjen.

– Det har blitt stadig mer avanserte konstruksjoner og mer kompliserte leveranser. Det er også mer fokus på dokumentasjon og kvalitetsstyring, og det er jo det området Kontrollrådet måler oss på. I tillegg har vi lært oss å utnytte materialet mer og mer, i takt med at man lager mer spenstige konstruksjoner. Det har i tillegg vært en rivende utvikling innen fasader, og de har blitt mye finere. Det har endret seg mye i forhold til på 80-tallet.

Norges største leveranse av prefabrikkerte betongelementer

Høybråten understreker at også Loe Betongelementer har gått fra å levere enkle konstruksjoner til komplekse bygg. De var blant annet involvert i byggingen av Fornebuporten som ble omtalt som Norges største leveranse av prefabrikkerte betongelementer, med rundt 50.000 tonn betong, og en samlet verdi på 223 millioner kroner.

Hvordan tror du bransjen vil utvikle seg videre?

– Miljø kommer til å bli veldig viktig, og er noe vi jobber mye med. Det er viktig å sette betongen i et miljøperspektiv, og å måle bygget i dets levetid.

Kontrollrådets rolle i betongbransjen

Geir Høybråten mener Kontrollrådet er svært viktig.

– Kontrollrådet er jo de som pusher oss i forhold til riktig kvalitetsinnhold, at vi følger retningslinjene og har høy kvalitet på produksjonen. De har en stor rolle i det å sørge for at alle konkurrerer på like vilkår, og kan sikre oss mot at utenlandske aktører kommer på markedet med andre krav enn vi har her i Norge.

Han understreker at Kontrollrådet først og fremst sikrer at kundene får den kvaliteten de har krav på, og at bransjen følger de forskrifter og krav vi er pålagt å følge.

– Det er også viktig at Kontrollrådet er et kompetansesenter, er det noe man lurer på får man alltid hjelp og veiledning, avslutter Høybråten.