Kontrollrådet feirer 50 års jubileum i år og 18.04.2018 ble kunder og samarbeidspartnere invitert til markering på Stratos Kurs- og selskapslokaler ved Youngstorget.

Dagens konferansier var Steinar Sagen som gjorde en god jobb og det ble mange latterutbrudd i salen. Mange hadde meldt seg på for å høre innlegg fra forskjellige aktører i flotte lokaler. Kontrollrådet ønsket å fokusere på kommende krav innen miljø og bærekraftig utvikling samt krav til digitalisering i BA-bransjen. Det har allerede skjedd en del utvikling på dette området, men vi ser et økende fokus og kravsetting fra flere aktører fremover.
Kontrollrådet jubileumslogo
Nedenfor er det lenker til program, innlegg og Byggeindustrien sin artikkel om markeringen.

Byggeindustrien sin artikkel om markeringen «Feiret Kontrollrådets 50-årsjubileum»

Program for markeringen

Kontrollrådet gjennom 50 år
Jan Karlsen, Kontrollrådet

Krav til miljø og bærekraftighet i lover og forskrifter
Hanne Prestmo, Direktoratet for byggkvalitet

Standardiseringsarbeid knyttet til miljø og bærekraftig utvikling
Trine Tveter, Standard Norge

Digitalisering i BA-bransjen – BIM, buildingSMART, CoBuilder
Øyvind Skarholt, BNL – Byggevareindustrien

Ressursforvaltning og tilgang på ressurser
Olav Hallset – Norsk Bergindustri

Dette gjør betong til et bærekraftig og miljøvennlig materiale
Jan Eldegard Hjelle, FABEKO

Miljøfokus innen asfaltindustrien
Eirik Wulvik, Veiteknisk Institutt