Ny daglig leder i Kontrollrådet

Etter 28 år ved roret gir Jan Karlsen stafettpinnen videre til Jørn Haugen

1. Januar 2021 tok Jørn Haugen over rollen som daglig leder i Kontrollrådet. Han har arbeidet som teknisk sjef siden 15.08.2016, og er således godt kjent med virksomheten. Jan Karlsen fortsetter som spesialkonsulent.

Styret takker Jan Karlsen
På samme måte som Kontrollrådet står for kvalitet og trygghet, gjør Jan Karlsen det samme. I 2017 mottok han Norsk Betongforenings ærespris for sin mangeårige innsats i bransjen. Styret i Kontrollrådet vil takke Jan Karlsen for en lang og flott innsats, og ønsker han lykke til som spesialkonsulent for Kontrollrådet. Likeledes ønsker styret Jørn Haugen velkommen som ny daglig leder og ser frem til samarbeidet med han og den videre utviklingen av Kontrollrådet.

Kontrollrådets historie
Kontrollrådet fikk gjennom forskrift monopol på sertifisering og godkjenning av bedrifter og var tidligere underlagt Kommunaldepartementet. Kontrollrådet ble ved etableringen ledet av Olfert Karlsen. I 1968 hadde Kontrollrådet en omsetning på ca NOK 0,5 mill og ca 480 sertifiserte bedrifter. Kontrollrådet stod for kvalitet og trygghet knyttet til betongprodukter.

Fra fem til 16 produktklasser
Jan Karlsen startet i Kontrollrådet 1. mars 1977, tiltrådte som daglig leder 1. januar 1993, og har siden ledet Kontrollrådet gjennom en eventyrlig utvikling. Fra å starte med fem produktklasser, sertifiserer Kontrollrådet i dag 16 ulike produktklasser og en systemklasse bestående av kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001) og arbeidsmiljø (ISO 45001). Kontrollrådet sertifiserer i dag ca 780 bedrifter og omsetter for ca 26 mill. Betong er fremdeles største produktklasse med 300 bedrifter, tett fulgt av tilslag med 280 og asfalt med 100 bedrifter.