Skarpnes: – Sertifiseringene har vært med oss hele tiden

Skarpnes er Norges eldste taksteinsbedrift, og fyller 100 år neste år. Jens Tveite er fabrikksjef og eier bedriften sammen med sine to brødre, Jørn og Jon. Deres bestefar kjøpte fabrikken, som den gang het Skarpnes Cementstøperi, i 1921, for 40.000 kroner. Også hans oldefar hadde begynt å støpe takstein noen år tidligere, og fulgte med sønnen for å hjelpe han.

Jens Tveite er, som han selv sier, vokst opp i bransjen.

– Vi har vært sertifisert helt fra Kontrollrådets begynnelse, men da het det vel noe annet. Sertifiseringene har vært med oss hele veien.

Skarpnes har etablert og følger et kvalitetssystem som tilfredsstiller Kontrollrådets “tekniske bestemmelser for klasse B2 betongstein”, og er sertifisert i henhold til NS-EN 490 : 2011.

Bransjen har blitt mindre

Skarpnes

Tveite forteller at bransjen har endret seg mye de siste 50 årene. Det har blitt færre bedrifter innen takstein, og i betongbransjen for øvrig.

– Det har blitt færre produsenter, og bransjen har blitt mer industrialisert og automatisert. Alle deler av produksjonen og distribusjonen har endret seg. Tidligere solgte man til de som møtte opp i butikken, nå leverer vi over hele landet.

Mange betongprodusenter har blitt lagt ned i årenes løp. På 50-tallet var det flere hundre taksteinsprodusenter, nå er det to igjen.

Jens Tveite tror mye av grunnen til at Skarpnes fortsatt lever i dag, er at hans far og bestefar var i forkant.

– Spesielt min far og bestefar var veldig framsynte, og teknisk i forkant av de andre. Både markedsmessig og på det å være effektive og best i klassen. I tillegg måtte man jo tørre å satse. De som ikke fulgte med på teknikken, måtte legge ned, forteller han.

Distribusjonen har endret seg

– Den største utfordringen i min tid har vært distribusjon, markedsføring og salg. Dette har forandret seg helt siden jeg startet. Tidligere kom folk på døra og kjøpte produkter, i dag selger vi til de store landsdekkende kjedene.

Alle må jobbe for betongsteinens renommé

– At det er krav til kvalitet og dokumentasjon er en god ting for bransjen. Det er viktig at vi leverer ordentlig produkter til byggevarehusene. Om bransjen leverer dårlige byggeprodukter, kan dette gi samfunnsmessige konsekvenser, sier Tveite.

Han er også opptatt av at bransjen skal levere god kvalitet, for å ikke ødelegge for hverandre.

– Om noen leverer dårlig betongstein, går det utover ryktet til produktet, og vi konkurrerer jo mot alle andre byggematerialer og produkter. Leverer noen dårlige produkter, ødelegger vi alle for hverandre, ved at betongstein får et dårlig renommé, og legger til;

– Det er bra at vi har Kontrollrådet, myndigheter, kunder og andre som setter strenge krav til alle produsenter av byggevarer.  

Betongbransjen de neste årene

Byggeskikk og materialbruk svinger i takt med trendene. Dette gjør at også taksteinsbransjen opplever svingninger.

– Det er jo litt tøffe tider nå også, det er tøff konkurranse fra andre produkter. Akkurat nå bygges det mange flate tak, og større leilighetskomplekser. Det gjør jo at markedet vårt blir mindre. Det bygges flere leiligheter i forhold til eneboliger, og sånn sett går totalvolumet ned. Med markedet for rehabilitering av boliger er veldig stort, det finnes jo masse eneboliger i Norges land som trenger rehabilitering av takstein, avslutter Jens Tveite i Skarpnes.