Demninger – betong og vann i skjønn forening

En demning, eller dam, er en barriere som stopper eller sakker ned gjennomstrømning av vann fra en elv eller et underjordisk vassdrag. Vanlige bruksområder fra en demning er drikkevann og vannkraft samt vanning av jordbruksområder. I tillegg finnes det utallige andre grunner til å bygge en demning, som for eksempel å stoppe spillvann fra industri eller rett og slett å lage en innsjø.

Demninger har blitt bygget siden mennesket først begynte med jordbruk i det gamle Mesopotamia. Siden den gang har man bygget demninger på mange måter og av forskjellige materialer. Det finnes demninger i tre, stein og rene jord- og steinfyllinger. De fleste demninger bygges imidlertid i betong.

Verdens høyeste demning

Jinping-I dammen i Kina er verdens høyeste demning. Den er formet som en buedam, som ofte benyttes i trange og dype elveløp. Jinping-I demmer opp Jinping-svingen i Yalong-elva. Den har høyde på hele 305 meter, og en lengde på 568 meter. Demningen er en betongdekket steinfyllingsdam, og formålet med dammen er å forhindre erosjon, gi bedre flomsikring og sørge for energi til økende industrialisering og urbanisering i området.

Her i Norge er det Alta Kraftverk som har den høyeste demningen, med et fall på 185 meter. Den er også en buedam, og utnytter fallet fra det 18 kilometer lange vannmagasinet Virdnejavri.

 

Alta kraftverk med Norges høyeste demning

Betong, vann og menneskeliv

Det er betongens herding under vann, og dens vannbestandighet som har gjort at den er et så populært byggemateriale i demninger.

Kontroll av vannets krefter er av enorm betydning for menneskehetens ve og vel. Vannkraft gir strøm verden over, og er betydelig mer miljøvennlig enn andre typer strømproduksjon. Vanning av jordbruksområder er essensielt for å kunne ha en solid matvareproduksjon som ikke rammes av tørke. Flomsikring gjør at folk kan bo tryggere i områder der hvor vannet ellers kunne utgjort en stor risiko.

I fremtiden vil vi få flere mennesker på jorden som trenger tilgang til sikkert drikkevann, og flere vil være nødt til å bo i flomutsatte områder. Noen mener at klimaendringene vil føre til at områder med vannknapphet kan oppleve enda mer tørke, og da vil det å sikre vannlagre være av høy nødvendighet. Kort oppsummert så vil demninger av betong være med oss mennesker på vår reise inn i fremtiden, som en grunnmur og et grunnlag for trygg vekst.

Les også om Holmestrand stasjon: et praktbygg i sertifisert betong.