Denne siden er en samling av svar på ofte stilte spørsmål i tillegg til at vi informerer om enkle problemstillinger.

Fakturering

Kontrollrådet har begynt å fakturere gjennom EHF-faktura. Det betyr at våre kunder kan motta fakturaene fra oss direkte i sine regnskapssystemer. I tillegg sender vi også faktura på mail til de kundene som har oppgitt e-posten til oss.

Hvilken e-post adresse brukes?

All e-post til Kontrollrådet sendes til vår sentrale e-postadresse; post@kontrollradet.no, dersom annet ikke er avtalt med en enkelt ansatt. Dette gjør at vi kan utføre en sikker registrering, i tillegg til at vi kan gjennomføre en rask behandling av alle mottatte e-poster.

Endringer i bedriften

Ved endringer av navn, adresser og fakturaadresser, er det svært viktig at Kontrollrådet får skriftlig beskjed. Dersom en ny bedrift skal overta en eksisterende bedrift, må Kontrollrådet bli informert av bedriften som skal endre eier eller avsluttes. Tillatelser og sertifiseringer vil dermed bli trukket tilbake. Den nye bedriften vil innlede et nytt kundeforhold til Kontrollrådet, ved å søke på nytt. I henhold til pkt. 8 i de gjeldende Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten, må bedriften melde om endringer. Feltlaboratorier skal gi skriftlig beskjed til Kontrollrådet når laboratoriedriften for prosjektet er avsluttet.

Ytelseserklæringer

Kontrollrådet får ofte spørsmål om Ytelseserklæringer og CE-merking med basis i Byggevareforordningen som trådte i kraft i Norge fra 1. januar 2014. Byggevareforordningen avløste Byggevaredirektivet med virkning fra 1. juli 2013 i EU og fra 1. januar 2014 i Norge. Forordningen gjelder i hele EØS-området og således også Norge. Dersom det er spørsmål rundt ytelseserklæringer, finnes informasjon hos DiBK, Direktoratet for Byggkvalitet, fagetaten til Kommunal- og regionaldepartementet. 

Problemer med nedlastning av dokumenter

Dersom det er problemer med å åpne enkelte dokumenter som er lagt ut på hjemmesiden, bør det kontrolleres om programmet Adobe Reader er oppdatert.

Vi minner om at de fleste dokumentene trenger Adobe Reader for å åpnes.

Logo AdobeKlikk her for å laste ned «Adobe Reader»

 

Spørsmål?
Kontakt oss i Kontrollrådet om du lurer på noe rundt endringer i bedriften, sertifiseringsprosessen eller andre ting.