Systemsertifisering

Kontrollrådet tilbyr systemsertifisering innenfor ulike produktområder. En sertifisering er en gjennomgang av bedriftens rutiner og prosesser, og hvorvidt disse samsvarer med aktuelle standarder, forskrifter og bransjekrav. Godkjent evaluering vil belønnes med utstedelse av et sertifikat.

Vi har godkjenning for evaluering av følgende ledelsessystemer:

 • Ledelsessystem for kvalitet NS-EN ISO 9001
 • Ledelsessystem for miljø NS-EN ISO 14001
 • Ledelsessystem for arbeidsmiljø: NS-EN ISO 45001

Systemsertifiseringen tilbys i utgangspunktet kun innenfor produktområdene angitt nedenfor og tilsvarende IAF-kodene;

 • 2 – Gruve- og bergverksdrift
 • 15 – Ikke-metalliske mineralprodukter
 • 16 – Betong, sement, kalk, gips og lignende
 • 17 – Grunnmetaller og fabrikkerte metallprodukter
 • 39 – Andre sosiale tjenester

Produkt og produksjonskontroll (PKS) sertifisering

Produktområder merket med *) omfattes av produktsertifisering. Alle øvrige produktområder gjelder sertifisering av produksjonskontrollsystem (PKS).

  • Klasse A – Fabrikkblandet betong *)
  • Klasse B – Betongprodukter til husbygging
  • Klasse C – Rør og kumelementer
  • Klasse D – Betongelementer
  • Klasse E – Stålkomponenter (gjelder kun utførelsesklassene EXC1, EXC2 og EXC3)
  • Klasse F – Lettbetong
  • Klasse G – Tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer *)1)
  • Klasse H – Laboratorier
  • Klasse K – Armeringsprodukter *)
  • Klasse L – Produkter av støpejern *)
  • Klasse M – Sement *)
  • Klasse N – Gate-, vei- og parkprodukter av betong
  • Klasse O – Produkter for overflatebehandling og reparasjon av betong
  • Klasse P – Tilslag
  • Klasse R – Mørtler
  • Klasse S – Asfalt og tilhørende bindemidler
  • *)1) I klasse G er det kun produksjon av silikastøv som omfattes av produktsertifisering