Vi tilbyr sertifiseringsordninger innen følgende områder:

Systemsertifisering

 
Ledelsessystem for kvalitet NS-EN ISO 9001:2015

Ledelsessystem for miljø NS-EN ISO 14001:2015

Ledelsessystem for arbeidsmiljø: NS-EN ISO 45001:2018 (Tidligere OHSAS 18001:2007)

Systemsertifiseringen tilbys i utgangspunktet kun innenfor produktområdene angitt nedenfor og tilsvarende IAF-kodene;

 • 2 – Gruve- og bergverksdrift
 • 15 – Ikke-metalliske mineralprodukter
 • 16 – Betong, sement, kalk, gips og lignende
 • 17 – Grunnmetaller og fabrikkerte metallprodukter
 • 39 – Andre sosiale tjenester

Produkt og produksjonskontroll (PKS) sertifisering

 
Produktområder merket med *) omfattes av produktsertifisering. Alle øvrige produktområder gjelder sertifisering av produksjonskontrollsystem (PKS).

  • Klasse A – Fabrikkblandet betong *)
  • Klasse B – Betongprodukter til husbygging
  • Klasse C – Rør og kumelementer
  • Klasse D – Betongelementer
  • Klasse E – Stålkomponenter (gjelder kun utførelsesklassene EXC1, EXC2 og EXC3)
  • Klasse F – Lettbetong
  • Klasse G – Tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer *)1)
  • Klasse H – Laboratorier
  • Klasse K – Armeringsprodukter *)
  • Klasse L – Produkter av støpejern *)
  • Klasse M – Sement *)
  • Klasse N – Gate-, vei- og parkprodukter av betong
  • Klasse O – Produkter for overflatebehandling og reparasjon av betong
  • Klasse P – Tilslag
  • Klasse R – Mørtler
  • Klasse S – Asfalt og tilhørende bindemidler
  • *)1) I klasse G er det kun produksjon av silikastøv som omfattes av produktsertifisering