Stiftelsen Kontrollrådet

Besøksadresse: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Postadresse: Postboks 9220 Grønland, 0134 Oslo

Telefon: +47 46 44 60 98
E-post: post@kontrollradet.no
Organisasjonsnr.: 960 496 760 MVA

All e-post til Kontrollrådet sendes til ovennevnte e-post adresse dersom annet ikke er avtalt med den enkelte ansatte. Dette for å sikre registrering og rask behandling av mottatt e-post.
Vi fakturerer via EHF. Våre kunder kan motta fakturaene fra oss direkte i sine regnskapssystemer. Vi sender også fakturaer på e-post når bedriften har oppgitt e-post adresse.

Jørn Nikolai Haugen – Daglig leder
Fagansvarlig stålkomponenter, armeringsprodukter og produkter av støpejern
Revisjonsleder ledelsessystemer (miljø, kvalitet og arbeidsmiljø)
Revisjoner innen armeringsprodukter, laboratorier, produkter av støpejern og ledelsessystemer (miljø, kvalitet og arbeidsmiljø)
Direkte tlf.: +47 982 51 084
E-post

Mattias Grändås – Teknisk sjef og KS ansvarlig
Fagansvarlig lettbetong, sement, produkter for overflatebehandling og reparasjon, tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer samt mørtler
Revisjonsleder ledelsessystemer (miljø, kvalitet og arbeidsmiljø)
Revisjoner innen fabrikkblandet betong, lettbetong, laboratorier, sement, produkter for overflatebehandling og reparasjon av betong, tilslag, mørtler og ledelsessystemer (miljø, kvalitet og arbeidsmiljø)
Direkte tlf.: +47 406 17 951
E-post

Margrete Rian – Økonomi
Fakturering, lønn og regnskap
Direkte tlf.: +47 900 62 714
E-post

Ingvild Hudø Jørgensen – Fagansvarlig
Fagansvarlig tilslag
Revisjoner innen laboratorier, tilslag og ledelsessystem
Direkte tlf.: +47 952 49 958
E-post

Anne Grethe Hewitt – Fagansvarlig
Sertifiseringsleder
Fagansvarlig laboratorier
Direkte tlf.: +47 975 01 943
E-post

Paul Glamo – Fagansvarlig
Fagansvarlig asfalt
Revisjonsleder ledelsessystemer (miljø, kvalitet og arbeidsmiljø)
Revisjoner innen laboratorier, tilslag, asfalt og ledelsessystemer (miljø, kvalitet og arbeidsmiljø)
IKT leder
Direkte tlf.: +47 928 34 160
E-post

Thomas Lund – Fagansvarlig
Fagansvarlig fabrikkblandet betong
Revisjonsleder ledelsessystemer (miljø, kvalitet og arbeidsmiljø)
Revisjoner innen fabrikkblandet betong, laboratorier, tilslag, mørtler og ledelsessystemer
Direkte tlf.: +47 995 89 903
E-post

Espen Vigre – Fagansvarlig
Fagansvarlig betongprodukter til husbygging, rør- og kumelementer, betongelementer samt gate-, vei- og parkprodukter
Revisjonsleder ledelsessystemer (miljø, kvalitet og arbeidsmiljø)
Revisjoner innen fabrikkblandet betong, rør- og kumelementer, betongelementer, laboratorier, tilslag og ledelsessystemer
Direkte tlf.: +47 911 26 585
E-post

Erik Kjær – Revisor
Revisjoner innen fabrikkblandet betong, betongprodukter til husbygging, rør- og kumelementer, laboratorier, gate-, vei- og parkprodukter og tilslag
Direkte tlf.: +47 926 48 760
E-post

Erling Langørgen – Revisor
Revisjoner innen fabrikkblandet betong, rør- og kumelementer, betongelementer, stålkomponenter, laboratorier, armeringsverksteder og tilslag
Direkte tlf.: +47 932 39 705
E-post

Stig Hvorslev – Revisor
Revisjonsleder ledelsessystemer (miljø, kvalitet og arbeidsmiljø)
Revisjoner innen fabrikkblandet betong, betongprodukter til husbygging, laboratorier, gate-, vei- og parkprodukter av betong, tilslag samt ledelsessystemer
Direkte tlf.: +47 950 33 114
E-post

Glenn Kjetil Skibrek – Revisor
Revisjoner innen fabrikkblandet betong, betongelementer, stålkomponenter, laboratorier, armeringsverksteder og tilslag
Direkte tlf.: +47 930 18 250
E-post

Magnus Krokstad – Revisor
Revisjonsleder ledelsessystemer (miljø, kvalitet og arbeidsmiljø)
Revisjoner innen laboratorier, armeringsprodukter samt ledelsessystemer
Direkte tlf.: +47 482 19 948
E-post

Tom Marstein – Revisor
Revisjonsleder ledelsessystemer (miljø, kvalitet og arbeidsmiljø)
Revisjoner innen laboratorier, tilslag, asfalt samt ledelsessystemer
Direkte tlf.: +47 971 76 370
E-post

Arnt Magne Moen – Revisor
Revisjoner innen fabrikkblandet betong, betongelementer, laboratorier og tilslag
Direkte tlf.: +47 990 33 165
E-post

Nodar Al-Manasir – Under opplæring
Direkte tlf.: +47 970 11 747
E-post

Per-Terje Dalen – Under opplæring
Direkte tlf.: +47 904 17 141
E-post