Kontrollrådet
Besøksadresse: Rådhusgt. 4 – 6.etg., Oslo. Vis kart
Postadresse: Postboks 441 Sentrum, 0103 Oslo

Telefon: +47 46 44 60 98
E-post: post@kontrollradet.no
Organisasjonsnr.: 960 496 760 MVA

All e-post til Kontrollrådet sendes til ovennevnte e-post adresse dersom annet ikke er avtalt med den enkelte ansatte. Dette for å sikre registrering og rask behandling av mottatt e-post.
Vi fakturerer via EHF. Våre kunder kan motta fakturaene fra oss direkte i sine regnskapssystemer. Vi sender også fakturaer på e-post når bedriften har oppgitt e-post adresse.

Jørn Nikolai Haugen – Daglig leder
Fagansvarlig armeringsprodukter og produkter av støpejern
Revisjonsleder ledelsessystemer (miljø, kvalitet og arbeidsmiljø)
Revisjoner innen armeringsprodukter, laboratorier, produkter av støpejern og ledelsessystemer (miljø, kvalitet og arbeidsmiljø)
Direkte tlf.: +47 982 51 084
E-post

Jan Karlsen – Spesialkonsulent
Sertifiseringsleder
Fagansvarlig betongprodukter til husbygging, rør- og kumelementer, betongelementer, stålkomponenter, lettbetong, gate-, vei- og parkprodukter samt sement
Direkte tlf.: +47 905 82 786
E-post

Margrete Rian – Økonomi
Fakturering, lønn og regnskap
Direkte tlf.: +47 900 62 714
E-post

Arnhild Helland – Sekretær
Dokumentcontroller
Administrasjon og vedlikehold av database
Direkte tlf.: +47 922 32 315
E-post

Mattias Grändås – Teknisk sjef og KS ansvarlig
Fagansvarlig og revisjonsleder ledelsessystemer (miljø, kvalitet og arbeidsmiljø)
Revisjoner innen fabrikkblandet betong, lettbetong, laboratorier, produkter for overflatebehandling og reparasjon av betong, tilslag, mørtler og ledelsessystemer (miljø, kvalitet og arbeidsmiljø)
Direkte tlf.: +47 406 17 951
E-post

Ingvild Hudø Jørgensen – Fagansvarlig
Fagansvarlig tilslag
Revisjoner innen laboratorier, tilslag og ledelsessystem miljø
Direkte tlf.: +47 952 49 958
E-post

Anne Grethe Hewitt – Fagansvarlig
Fagansvarlig og revisor laboratorier
Direkte tlf.: +47 975 01 943
E-post

Paul Glamo – Fagansvarlig
Fagansvarlig asfalt
Revisjonsleder ledelsessystemer (miljø og kvalitet)
Revisjoner innen laboratorier, tilslag, asfalt og ledelsessystemer (miljø og kvalitet)
IKT leder
Direkte tlf.: +47 928 34 160
E-post

Steinar Frost – Revisor
Revisjoner innen fabrikkblandet betong, betongprodukter til husbygging, betongelementer, tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer, rør- og kumelementer, laboratorier, tilslag og gate-, vei- og parkprodukter
Direkte tlf.: +47 481 30 727
E-post

Bjørn Lage Tjernshaugen – Revisor
Revisjoner innen laboratorier, tilslag og asfalt
Direkte tlf.: +47 951 31 035
E-post

Erik Kjær – Revisor
Revisjoner innen fabrikkblandet betong, betongprodukter til husbygging, laboratorier, gate-, vei- og parkprodukter og tilslag
Direkte tlf.: +47 926 48 760
E-post

Erling Langørgen – Revisor
Revisjoner innen fabrikkblandet betong, rør- og kumelementer, betongelementer, stålkomponenter, laboratorier, armeringsverksteder og tilslag
Direkte tlf.: +47 932 39 705
E-post

Stig Hvorslev – Revisor
Revisjoner innen fabrikkblandet betong, betongprodukter til husbygging, laboratorier, tilslag og gate-, vei- og parkprodukter av betong
Direkte tlf.: +47 950 33 114
E-post

Glenn Kjetil Skibrek – Revisor
Revisjoner innen fabrikkblandet betong, betongelementer, stålkomponenter, laboratorier, armeringsverksteder og tilslag
Direkte tlf.: +47 930 18 250
E-post

Magnus Krokstad – Revisor
Revisjoner innen armeringsprodukter
Direkte tlf.: +47 482 19 948
E-post

Thomas Lund – Revisor
Revisjoner innen fabrikkblandet betong og laboratorier
Direkte tlf.: +47 995 89 903
E-post

Tom Marstein – Revisor – under opplæring
Direkte tlf.: +47 971 76 370
E-post