23.04.2018

MARKERING AV KONTROLLRÅDETS 50 – ÅRS JUBILEUM

Kontrollrådet feirer 50 års jubileum i år og 18.04.2018 ble kunder og samarbeidspartnere invitert til markering på Stratos Kurs- og selskapslokaler ved Youngstorget. Dagens konferansier var Steinar Sagen som gjorde en god jobb og det ble mange latterutbrudd i salen.... View Article

06.04.2018

NS-EN 1090-1 og revisjonsfrekvens

Standarden NS-EN 1090-1 åpner for at revisjonsfrekvensen kan økes fra ett år til inntil 3 år. Kontrollrådet vil i utgangspunktet følge denne frekvensen for revisjoner innen klasse E (Stålkomponenter), men i rundskriv «Revisjonsfrekvens» har vi satt opp en del forhold... View Article

22.03.2018

Betongens historie

Betong er i dag verdens desidert viktigste byggemateriale. Betong brukes mer enn noe annet menneskeskapt materiale, og det anslås at det brukes dobbelt så mye betong som andre byggematerialer til sammen. Men hvor kommer egentlig betongen fra? Hva gjør betong... View Article

21.03.2018

Fremmedstein

Fremmedstein er materialer som ikke hører naturlig hjemme i den aktuelle forekomsten og standardene omtaler disse massene i svært liten grad. Det er derfor en rekke utfordringer som en tilslagsprodusent kan møte i forbindelse med mottak av fremmedstein. Noen av... View Article

01.03.2018

Nye standarder for produksjon av mørtler

Standardene NS-EN 998-1 og NS-EN 998-2 fra 2016 er høsten 2017 blitt harmoniserte ved at de er publisert i Official Journal of the European Union (OJEU). Tidligere utgaver av standardene fra 2010 er trukket tilbake med en overgangstid frem til... View Article

21.02.2018

Ti ting du ikke visste om betong

  «Det finnes et pulver – Genus pulveris – som av natur lager fantastiske ting. Når det blandes med kalk og stein, og tilsettes vann, vil det herde og bli solid. Det gir ikke bare vanlige bygninger stor styrke, men... View Article

09.02.2018

Jan Karlsen: Daglig leder i 25 år

Når Kontrollrådet i 2018 fyller 50 år, vil vi ferie jubileumsåret med å se tilbake på tiden som er gått, og tiden som kommer. Her får du lese intervju med Kontrollrådets daglig leder, Jan Karlsen. En mann med mange roller... View Article

23.01.2018

Betong og kontroll i 50 år

Kontrollrådet for betongprodukter og fabrikkblandet betong ble konstituert 17. desember 1967 og startet sin virksomhet 1. januar 1968. Grunnlaget for Kontrollrådets virksomhet ble hjemlet i en egen forskrift utgitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet. Av denne forskriften fremgikk det at alle... View Article