Kontrollrådet sine tekniske bestemmelser i klasse H – Laboratorier foreligger i revidert utgave som gjøres gjeldende fra 01.01.2020.

De tekniske bestemmelsene er grunnlaget for sertifisering av laboratorier som har prøving innenfor våre kjerneområder som betong, tilslag og asfalt.
Rundskriv 4/19 og reviderte bestemmelser (revisjon 5) er i den forbindelse sendt til alle tilknyttede laboratorier.

Rundskriv 4/19 finnes her og gir mer informasjon om de nye bestemmelsene.
Reviderte tekniske bestemmelser klasse H (Gjeldende fra 01.01.2020) finnes her.