Sertifisering av byggevarer

Vi tilbyr våre tjenester til det offentlige og private næringsliv. Vårt kjerneområde er sertifisering av byggevarer med formål å dekke kravet til produktdokumentasjon som angitt i Teknisk Forskrift 17 kap. 3 samt Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK). Vi administrerer sertifiseringsordninger innen byggevareområdet og omkring 750 bedrifter er tilsluttet våre ulike ordninger.

 Ved å følge denne lenken finner du en kort presentasjon av Kontrollrådet og vår virksomhet.

Kontroll- og godkjenningsordning innen betong

Kontrollrådet ble etablert i desember 1967 med formål å drive en lovhjemlet kontroll- og godkjenningsordning på betongområdet. Senere ble virksomheten utvidet med en rekke frivillige ordninger på produktområder tilknyttet betong.

Ved å følge denne lenken finner du Kontrollrådets kvalitets- og hms-politikk.

Ledende teknisk organ

Kontrollrådet er i dag etablert som en privat, næringsdrivende stiftelse med formål å være et ledende teknisk kontrollorgan innen sine virksomhetsområder. Formålet med virksomheten er således i stor grad knyttet opp mot kapittel 3 i Teknisk Forskrift 17. Det vil imidlertid fortsatt være en viktig oppgave for oss å dekke markedets behov for frivillige sertifiseringsordninger innen de områder vi arbeider.

Ved å følge denne lenken finner du Kontrollrådets årsregnskaper.

Sertifiseringer

Kontrollrådet er akkreditert av Norsk Akkreditering for sertifisering av produkter iht. NS-EN ISO/IEC 17065:2012 samt ledelsessystemer for kvalitet og miljø iht. NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 og for arbeidsmiljø. Kontrollrådet er i tillegg utpekt som teknisk kontrollorgan av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) innenfor de fleste av våre virksomhetsområder, jfr. oversikt i den europeiske databasen NANDO.

Loger Norsk Akkreditering og Direktoratet for byggkvalitet

Vi driver i dag sertifiseringsordninger innen følgende områder:

Systemsertifisering

Ledelsessystem for kvalitet NS-EN ISO 9001:2015

Ledelsessystem for miljø NS-EN ISO 14001:2015

Ledelsessystem for arbeidsmiljø: NS-EN ISO 45001:2018 (Tidligere OHSAS 18001:2007)

Ved å følge denne lenken finner du mer informasjon om våre systemsertifiseringer.

Systemsertifiseringen tilbys i utgangspunktet kun innenfor produktområdene angitt nedenfor og tilsvarende IAF-kodene;

 • 2 – Gruve- og bergverksdrift
 • 15 – Ikke-metalliske mineralprodukter
 • 16 – Betong, sement, kalk, gips og lignende
 • 17 – Grunnmetaller og fabrikkerte metallprodukter
 • 39 – Andre sosiale tjenester

Produkt og produksjonskontroll (PKS) sertifisering

Produktområder merket med *) omfattes av produktsertifisering. Alle øvrige produktområder gjelder sertifisering av produksjonskontrollsystem (PKS).

 • Klasse A – Fabrikkblandet betong *)
 • Klasse B – Betongprodukter til husbygging
 • Klasse C – Rør og kumelementer
 • Klasse D – Betongelementer
 • Klasse E – Stålkomponenter (gjelder kun utførelsesklassene EXC1, EXC2 og EXC3)
 • Klasse F – Lettbetong
 • Klasse G – Tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer *)1)
 • Klasse K – Armeringsprodukter *)
 • Klasse L – Produkter av støpejern *)
 • Klasse M – Sement *)
 • Klasse N – Gate-, vei- og parkprodukter av betong
 • Klasse O – Produkter for overflatebehandling og reparasjon av betong
 • Klasse P – Tilslag
 • Klasse R – Mørtler
 • Klasse S – Asfalt og tilhørende bindemidler
 • *)1) I klasse G er det kun produksjon av silikastøv som omfattes av produktsertifisering

Har du spørsmål?

Her finner du vår kontaktinformasjon om du lurer på noe om sertifiseringsprosessen.