Generelle dokumenter

Søknadsdokumenter

Vi anbefaler også alle søkere om å se vår fremstilling av prosessen Fra søknad til sertifisering.

Tekniske dokumenter

Tekniske dokumenter benyttes som underlag for sertifisering innen spesifikke områder og er i hovedsak standarder.

Standarder fås kjøpt hos Standard Norge.

Kontrollrådet utgir i tillegg egne sertifiseringsbestemmelser innen områder der det ikke finnes tilstrekkelig sertifiseringsunderlag. Vi utarbeider også en del dokumenter av mer informativ art.

Oversikt over tekniske dokumenter finner du ved å følge denne lenken.