Fremstillingen viser hvilke stadier bedrifter gjennomgår fra sertifisering til resertifisering

Vedlikehold av sertifikat

Når bedriften er sertifisert, vil det i sertifikatperioden bli gjennomført oppfølgingsrevisjoner. Det gjennomføres minimum et oppfølgingsbesøk pr. år. Innen noen områder gjelder andre besøksfrekvenser, fastlagt gjennom harmoniserte europeiske standarder. En oppfølgingsrevisjon vil normalt være mindre omfattende enn sertifiseringsrevisjonen, men det benyttes samme prosedyrer og dokumentert, dvs.:

  • sjekkliste
  • evt. prøveuttak
  • observasjonsrapport
  • revisjonsrapport (eventuelt vedlagt oversikt over avvik og/eller merknader)

Videre oppfølging fra bedriftens side

Bedriften gjennomgår revisjonsrapporten og iverksetter tiltak knyttet til de eventuelle avvik som er gitt etter revisjonen. Innenfor en gitt tidsfrist skal bedriften gi en tilbakemelding til Kontrollrådet vedrørende de tiltak som er iverksatt. Relevant dokumentasjon som viser de tiltak som er iverksatt, må sendes sammen med bedriftens tilbakemelding. Merknader trenger man ikke besvare i denne omgang, men tiltak for disse må være gjennomført innen Kontrollrådets neste revisjon.

Resertifisering

Før sertifikatet utløper gjennomføres en resertifiseringsrevisjon. Omfanget av resertifiseringen er i prinsipp likt omfanget ved sertifiseringsrevisjonen. Det benyttes samme dokumenter. Når bedriften har redegjort for og dokumentert eventuelle avvik, kan det innstilles overfor sertifiseringsleder om fornyelse av sertifikatet. Deretter går man inn i en ny vedlikeholdsperiode frem til neste resertifisering.

Har du spørsmål til Kontrollrådet?

Kontakt oss her for spørsmål om sertifisering og resertifisering!