Nedenfor er det angitt noen byggfaglige lenker.

Myndigheter og offentlige etater

Organisasjoner

Standardiserings- og normarbeid

Forskning og utvikling

Andre byggfaglige lenker