Sertifikat fra Kontrollrådet

Før du kan få sertifisert produkter og ledelsessystemer i din bedrift, må det sendes en søknad til Kontrollrådet. Vi er akkreditert av Norsk Akkreditering for sertifisering av produkter og ledelsessystemer, slik at vi kan godkjenne dette for din bedrift.

Hvordan fylle ut søknad?

Det er viktig at søknaden fylles ut korrekt, slik at prosessen kan utføres problemfritt. Søknaden skal blant annet signeres av én i bedriften, som har myndighet til å skrive under på vegne av søkerbedrift. Denne siden av søknaden fungerer som en avtale mellom søkeren og Kontrollrådet. Søknaden skal også vedlegges de dokumentene som etterspørres i søknadsskjemaet.

Her kan du lese mer om hvordan du fyller ut en søknad.

Etter sertifisering

Etter sertifisering vil det bli gjennomført jevnlige oppfølgingsrevisjoner etter de gjeldende standardene. Disse oppfølgingene vil resultere i revisjonsrapporter som må gjennomgås av den enkelte bedriften.

Les mer om resertifiseringsprosessen her.

Systemsertifiseringer

Vi tilbyr følgende systemsertifiseringer:

  • Ledelsessystem for kvalitet: NS-EN ISO 9001
  • Ledelsessystem for miljø: NS-EN ISO 14001
  • Ledelsessystem for arbeidsmiljø: NS-EN ISO 45001

Produkt- og produksjonskontroll-sertifisering (PKS)

Følg denne linken for lese mer om våre produktsertifiseringer.

Har du fortsatt spørsmål rundt sertifiseringsprosessen? Ta gjerne kontakt med oss.