Historikk

Kontrollrådet ble stiftet 19. desember 1967 med formål å drive en lovhjemlet kontroll- og godkjenningsordning på betongområdet. Senere ble virksomheten utvidet med en rekke frivillige ordninger på produktområder tilknyttet betong.

Kontrollrådet jubileumslogo

Gjennom de siste tiårene har det skjedd en del endringer i hjemmelen for sertifiseringsordningen mht. frivillig eller lovbestemt sertifisering. Utgangspunktet for dette er Byggevareforordningen som trådte i kraft i 1989 og som er gjeldende for byggevarer i hele EU/EØS-området og således også omfatter Norge.

Gjennom 50 år har Kontrollrådet vært en viktig del av byggemiljøet og betongbransjen.

I april 2018 inviterte Kontrollrådet til 50 årsmarkering med kunder og samarbeidspartnere.
Les mer om Kontrollrådets 50 års markering her.

I forbindelse med markeringen, ble det også laget en film om Kontrollrådet. Animasjonsfilmen viser historien fra betongen ble et etterspurt bygningsmateriale i etterkrigsårene, frem til idag og gir et innblikk i Kontrollrådet sin utvikling gjennom 50 år.

 

Da Kontrollrådet fylte 40 år, ble det utgitt en egen jubileumsberetning.  Les «Kvalitet gjennom 40 år» elektronisk her.

Det ble også utgitt en jubileum beretning da Kontrollrådet var 25 år. Les «25 års beretning» elektronisk her.»

Holmestrand Togstasjon - perrong

I mange år ga Kontrollrådet ut en årsberetning som viste hvilke bedrifter som var tilknyttet Kontrollrådet og ga litt informasjon om hvordan året i bransjen hadde vært. I de senere årene er denne årsberetningen erstattet av en oversikt over sertifiserte bedrifter på Kontrollrådets hjemmeside samt den beretning Kontrollrådet er pliktig til å sende Brønnøysundregistrene hvert år, og er tilgjengelig der.