Hva er lettbetong?

Lettbetong er en samlebetegnelse byggematerialer med lavere densitet enn 1000 kg/m3. Kort sagt er derfor lettbetong et konstruksjonsmateriale som er lettere enn vanlig betong. Den lave vekten gjør at lettbetong er et material som er enkelt å håndtere, blant annet under frakt. Lettbetong har også andre funksjoner, egenskaper og kvaliteter som skiller den fra vanlig betong.

To varianter: gassbetong og lettklinkerbetong

Lettbetong kan deles inn i to ulike kategorier: gassbetong og lettklinkerbetong. Gassbetong kalles også porebetong. Denne fremstilles av uorganiske bindemidler som sement og kalk sammen med kiselsyreholdige materialer. Navnene skyldes at betongen har porer med gass i materialet. Det er også dette som gir betongen sin lette vekt.

Lettklinkerbetong er derimot en lettbetong sammensatt av sement, vann og det som kalles lettklinker. Lettklinker er et keramisk materiale som kan fungere som varmeisolasjon, fyllmasse ved dårlig grunnforhold og filtreringsmateriale, avhengig av hva det brukes til.

Lettklinker er fremstilt av kalkfattig leire som er blitt brent til sintring. Sintring er betegnelsen på prosessen der stoffer i pulverform herder og blir til fast stoff gjennom oppvarming. Lettklinkerbetong vil som oftest være fremstilt som blokker, veggelementer, skorsteiner, etasjeskillere og isolasjonsplater.

Bruksområder for lettbetong

Lettbetong er et svært anvendelig materiale. Det kan både freses, sages og bores i. Man kan også enkelt lime det sammen slik man vil, og det angripes ikke av råte eller mugg. Lettbetong tåler både fukt og varme. Derfor er det velegnet til bruk i både våtrom og ved siden av ovner eller komfyrer.

Det kan imidlertid være vanskelig å henge opp noe på vegger av lettbetong. For at det som skal henges opp skal få ordentlig feste i veggen, vil det være nødvendig å bruke spesialplugger beregnet på dette formålet.

Vil du vite mer om betongens bruksområder?

Vi har skrevet mange artikler om betong og hva det kan brukes til? Trykk her for å lese betongens ABC, eller her for å lese mer om betongens historie.