Hva er lettbetong?

Lettbetong er en samlebetegnelse på flere byggematerialer som har lavere densitet enn 1000 kg/m3. Lettbetong er derfor ganske enkelt et konstruksjonsmateriale som er lettere enn vanlig betong. Materialets lette vekt gjør at det er enklere å håndtere, for eksempel under frakt. Lettbetongen har også andre funksjoner og kvaliteter enn vanlig betong. 

Ulike varianter lettbetong

Man kan kategorisere lettbetong i to ulike typer; gassbetong og lettklinkerbetong. Gassbetong kan også kalles porebetong, og er fremstilt av uorganiske bindemidler som sement og kalk sammen med kiselsyreholdige materialer. Gassbetong har porer med gass i materialet, noe som gir betongen den lette vekten. 

Lettklinkerbetong er derimot en lettbetong sammensatt av sement, vann og det som kalles lettklinker. Lettklinker er et keramisk materiale som fungerer både som varmeisolerende, fyllmasse ved dårlig grunnforhold og filtreringsmateriale avhengig av hva det brukes til. 

Lettklinker er fremstilt av kalkfattig leire, som er blitt brent til sintring. Sintring er betegnelsen på prosessen der stoffer i pulverform herder og blir til fast stoff gjennom oppvarming. Lettklinkerbetong vil som oftest være fremstilt som blokker, veggelementer, skorsteiner, etasjeskillere og isolasjonsplater.

Hva bruker man lettbetong til?

Lettbetong er et svært anvendelig materiale, da det kan både freses, sages og bores i. Man kan også enkelt lime det sammen slik man vil, og det angripes ikke av råte eller mugg. 

Lettbetong tåler både fukt og varme, og kan derfor brukes både på våtrom og ved siden av ovner eller komfyrer. 

Selv om lettbetong er enkelt å arbeide med og har et allsidig bruksområde, så er det vanskelig å henge noe opp på vegger av lettbetong. Man er nødt til å bruke spesialplugger slik at det man henger opp finner ordentlig feste i veggen. 

Vil du lese mer om hva betong er og hva det kan brukes til? Trykk her for å lese betongens ABC, eller her for å lese mer om betongens historie.