Norcem Brevik – verdensledende innen karbonfangst

Norcem Brevik går inn i verdenshistorien som den første sementfabrikken med fullskala karbonfangst. Det har store betydninger for Norge og verdenssamfunnet. Veien til Norcem karbonfangstanlegg i Brevik har ikke vært enkel. Det startet med et samarbeid mellom Gassnova og Tel-Tek (nå en del av Sintef) i 2005, og har samlet både industri, en lokal høgskule og forskermiljø før det etterhvert fikk statlig støtte. Nå står prosjektet frem som et ledende i bransjen og en viktig faktor for hvordan vi skal oppnå målene i Parisavtalen.

Sementbransen har stor påvirkning på miljøet

Sementproduksjon og sementindustrien generelt har en enorm påvirkning på miljøet. Faktisk kommer hele 5-8 prosent av de totale CO2-utslippene i verden fra sementindustrien. De største mulighetene for reduksjon ligger i Kina, de produserer nemlig over halvparten av all sement i verden. Men det er også gode muligheter her i Europa for å redusere karbonutslippet. Sementindustrien i Europa slipper nemlig ut over 100 megaton karbondioksid i atmosfæren hvert eneste år.

Halvert CO2-utslipp med karbonfangst

Karbonfangstanlegget i Brevik vil fange opp og dermed redusere 50 prosent av sin del av utslippet. Med andre ord betyr det at hele 400 000 tonn CO2 fra røygasspiper i Brevik vil bli redusert.

Norge leder veien for karbonfangst

Prosjektet vil ikke i seg selv kunne løse alle klimautfordringene rundt sement, hverken i Norge eller globalt. Den største effekten man forhåpentligvis vil se fra anlegget, er den effekten det vil ha på sementproduksjon i resten av verden. Norge har ledet veien innen karbonfangst og nå følger verdens øyne spent med for å se hvilken effekt det vil ha på karbonutslipp. Et område hvor det er stor oppmerksomhet er teknologiutviklingen som skjer rundt karbonfangst på Brevik. I dag er karbonfangst en kostbar løsning. Derfor er det håp om at teknologisk utvikling vil føre til at kostnadene rundt bygging av slike anlegg i fremtiden vil bli betydelig redusert. Det vil åpne opp dørene for karbonfangst flere steder, spesielt i land hvor kostnadene i dag gjør oppstart av egne karbonfangstannlegg uoppnåelig.

Les flere artikler fra Kontrollrådet: